Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 1.–30.9.2019, 20 aloituspaikkaa

Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutetaan osaaminen, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä toimiessa.

Pohjakoulutusvaatimus

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.-30.9.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavien hakemuksessa olevien tehtävien (enintään 7 pistettä) ja työkokemuksen (enintään 3 pistettä) perusteella:

  • Miten voit työssäsi / työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista, nyt ja tulevaisuudessa?
  • Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
  • Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:

  • ei työkokemusta = 0 pistettä
  • alle 2 vuotta = 1 piste
  • 2–5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä
  • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 3 pistettä. 

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse 30.10.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 8.11.2019 mennessä. Vahvistaminen on sitova.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2020 syksyllä.

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
Moduuli 4: Vapaasti valittava kokonaisuus

Opetussuunnitelma

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 27.1.2020–30.4.2021. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 12 lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua.

Lähiopetuspäivät ovat vuonna 2020 viikoilla 5, 12, 21, 35, 38 ja 45 sekä vuonna 2021 viikoilla 4 ja 15. Lähiopetusta on 1–2 päivää/viikko.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 1415725


Tai hae henkilöä nimellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 6309132