Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

 Hakuaika 27.2.–12.5.2023, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15
Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana
20 aloituspaikkaa
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvassa kehittämisessä.

Esite (pdf)

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut: 

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot,
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa,
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä,
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin,
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista,
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön. 

Koulutuksen sisältö

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Opetussuunnitelma Opinto-oppaassa

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK) tai näitä vastaava aiempi opistoasteen tutkinto.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 27.2.–12.5.2023. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi. (enintään 3 pistettä) 
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.). (enintään 2 pistettä)
 4. Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:
  • alle 1 vuosi = 0 pistettä
  • 1-2 vuotta = 1 piste
  • yli 2 vuotta = 2 pistettä.

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Mikäli hakijat ovat tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteillä olevat opiskelijat.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2024 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä koulutuksen perumisesta tai koulutuksen keskeyttämisestä laskutetaan koko hinta. Poikkeuksena edellä mainittuun ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairaudet, jotka estävät koulutuksen aloittamisen/jatkamisen. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 20.9.2023–22.5.2024. Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä.

Aloituspäivät 20.–21.9.2023 pidetään Oulaisissa. Muut lähiopetuspäivät toteutetaan vaihtuvasti Oulaisissa ja Oulussa. Osa opetuspäivistä voidaan järjestää verkkovälitteisesti.

Opetuspäivät syksy 2023: 20.–21.9., 18.10., 22.11., 19.12.

Opetuspäivät kevät 2024: 30.–31.1., 22.2., 20.–21.3., 18.4., 22.5.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
040 1415679


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
040 3528332