Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä, 15 aloituspaikkaa

Hakuaika 19.3.-18.5.2018

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. 

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) ja ensihoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto.

Tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 19.3.-18.5.2018. Hakuaika on päättynyt viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)

2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi sekä miten kykenet itsenäiseen opiskeluun? (enintään 3 pistettä)

3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)

4. Sosiaali- ja terveysalan työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enintään 2 pistettä). Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa.  Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1000 €/osallistuja. Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Mikäli opiskelupaikka perutaan kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkamista, opintoa ei laskuteta. Peruutus em. ajan jälkeen, aloittamatta jättäminen tai eroaminen kesken opintojen ei oikeuta vapautukseen maksusta. Opiskelija voi anoa maksun osapalautusta terveydellisistä syistä osoittamallaan lääkärintodistuksella. 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Koulutuksen rakenne

• Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanotto-toiminnassa, 15 op

• Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op

• Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen aikataulu

Lähipäivät:

2018: 12.-13.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.
2019: 23.-24.1., 21.2., 20.-21.3., 25.4. ja 23.5.

Lähipäivät toteutetaan joka toinen kerta Oulussa ja joka toinen kerta Oulaisissa.