Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 1.4.–31.5.2019, 20 aloituspaikkaa

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on bioanalytiikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), kätilö (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aiempi opistoasteen tutkinto.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.4.-31.5.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy työkokemuksen ja seuraavien hakemuksessa olevien tehtävien perusteella:

  • Miten voit nykyisessä työssäsi ja työyhteisössäsi jatkossa hyödyntää Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
  • Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi. (enintään 3 pistettä)
  • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista. (enintään 1 piste)

Työkokemus:

  • alle 2 vuotta = 0 pistettä
  • 2 vuotta tai enemmän työkokemusta = 1 piste
  • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 2 pistettä. 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 7.6.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 14.6.2019 mennessä.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu on mahdollista maksaa kolmessa (3) erässä. Koulutuksen vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta. Osallistuja vastaa itse matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu kaikille yhteisistä opintokokonaisuuksista, joiden laajuus on 21 op. Lisäksi osallistuja valitsee 9 op laajuudelta valinnaisia opintokokonaisuuksia, jotka vastaavat hänen asiantuntijuusalueensa osaamisen syventämistä.

Opetussuunnitelma

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 5.9.2019–25.9.2020. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetusjaksoja, etätyöskentelyä, työssä oppimista, vertaisryhmätyöskentelyä, välitehtäviä ja verkko-opiskelua.

Lähiopetuspäivät ovat: 

2019: 5.–6.9., 3.–4.10., 7.11., 12.12.

2020: 14.–15.1., 11.2., 17.3., 14.5., 18.–19.8., 25.9.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 1415725


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Radiografia ja sädehoito
040 1415678