Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä
(koulutus ei toteudu)

Kesto: tammikuu–joulukuu 2018 
Aloituspaikat: 10
Hakuaika: 25.9.–8.10.2017

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus antaa sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa luovasti erilaisissa yhteisöissä. Toimintasi kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi vanhukset, lasten ja nuorten ryhmät, työyhteisöt, maahanmuuttajat tai muut erityisryhmät.

Yhteisömuusikkona voit hyödyntää ja yhdistää asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi luomalla taiteellisia elämyksiä ja edistämällä hyvinvointia. Opinnoissa profiloidut musiikin ja vuorovaikutuksen soveltavaan käyttöön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Järjestämme yhteisömuusikon koulutuksen yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Pohjakoulutusvaatimus

Koulutus on tarkoitettu musiikki-, kasvatus- tai sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esimerkiksi sosionomi, kanttori tai musiikkipedagogi), joilla on perustason musiikillinen osaaminen tai vastaavat taidot.

Rakenne

Koulutuksen 30 opintopisteen laajuus muodostuu seuraavasti:

Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa, 5 op

Syventävät opinnot, 15 op

  • Vuorovaikutustaidot ja musiikin käyttö vuorovaikutuksen välineenä, 4 op
  • Musiikin soveltava ja luova käyttö, 7 op
  • Yhteisömuusikko kehittäjänä ja toimijana, 4 op

Kehittämisprojekti, 10 op

Opetussuunnitelma

Oppimistavoitteet

Yhteisömuusikon syventävissä opinnoissa saat sekä käytännöllisiä että teoreettisia työkaluja erilaisissa toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa yhteisöissä työskentelyyn. 

Opit soveltamaan ja rikastamaan taiteellista, pedagogista ja musiikillista osaamistasi erilaisissa tilanteissa ja eri kohderyhmien kanssa. Tutustut erilaisten toimintaympäristöjen edellyttämiin ammatillisiin työkaluihin ja toimintamenetelmiin, harjoittelet niiden käyttöä ja rakennat omaa yhteisömuusikon työkalupakkiasi.

Suunnittelet ja toteutat musiikillisia interventioita erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä. Havainnoit, reflektoit ja muokkaat omaa työskentelyäsi yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa mielekkäällä tavalla ottaen huomioon yhteisön tai toimintaympäristön luonteen. 

Kehität omaa musiikin ammattilaisen identiteettiäsi ja rooliasi hoito- ja hoivaympäristöissä sekä yhteisöissä. 

Hakeminen, ennakkotehtävä ja valintakoe

Hakuaika 25.9.–8.10.2017

Hakuaikana sinun tulee palauttaa sähköisesti sekä hakulomake että ennakkotehtävä. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00, johon mennessä myös ennakkotehtävä tulee olla palautettu.

Valintakoe 2.–3.11.2017

Ennakkotehtävän palauttaminen määräaikaan mennessä on ehto valintakokeeseen kutsumiselle.

1. Ennakkotehtävä hakuaikana 25.9.–8.10., 20 pistettä
2. Soitto- ja/tai laulunäyte (10 minuuttia), 40 pistettä
3. Ryhmätehtävä (20 minuuttia), 20 pistettä
4. Yksilöhaastattelu (10 minuuttia), 20 pistettä

Valinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Kukin tehtävä on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen vähimmäispistemäärä on 50 % kokonaispistemäärästä (50 pistettä). 

Lisätietoa ennakkotehtävästä

Ennakkotehtävä koostuu neljästä osasta:

1. Reflektiotehtävä, jossa visioit tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen.

Olet valmistunut yhteisömuusikkokoulutuksesta ja saanut sen myötä työtehtäviä, jotka ylittävät kaikki odotuksesi. Kerro, missä olet töissä, mitä teet ja kenen kanssa. Mitä yhteisömuusikon työ merkitsee sinulle? Miten koulutus on auttanut sinua tähän tilanteeseen?

2. Kuvaus, jossa kerrot nykyiset osaamis- ja oppimistarpeesi syventymiskohteen alueella.

3. Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen opintokokonaisuuteen kuuluu 10 opintopisteen projekti. Kuvaa sinua kiinnostava projekti-idea, joka tukisi vahvuuksiasi muusikkona. Mieti myös sinua kiinnostava kohderyhmä, jonka kanssa toteuttaisit projektin. Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä:

  • Kenelle projekti on suunnattu?
  • Mitkä ovat projektin tavoitteet?
  • Miten tavoitteisiin päästään?
  • Ketkä ovat yhteistyökumppaneita?
  • Perustele projektin merkityksellisyys.

4. Portfolio tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi (mieluiten sähköisenä, esimerkiksi kotisivut).

Ennakkotehtävien arviointikriteerit ovat reflektiokyky, viestintäkyky sekä projekti-idean hahmottaminen. 

Hinta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisavustuksella. Tammikussa 2018 alkavan koulutuksen opiskelijamaksu on 900 € (alv 0 %).

Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä koulutuksen alkaessa. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Aikataulu

Lähijaksot Oulussa 2018

18.–19.1.
8.–9.2.
15.–16.3.
19.–20.4.
17.–18.5.
30.–31.8.

Pidätämme oikeuden lähipäivien päivämäärien muuttamiseen. Syyslukukauden 2018 lähipäivät ilmoitamme myöhemmin, kuitenkin viimeistään toukokuussa 2018. Lähijaksoja syyslukukaudella on neljä kertaa.

Ota yhteyttä

Lehtori Maija Lauri
Lehtori Kristiina Puolitaival