Rakennusmestari (AMK), muuntokoulutus

30 aloituspaikkaa
Hakuaika 5.–19.4.2021 klo 15
Lisähaku 2.–5.8.2021 klo 15
Sähköinen hakulomake Opintopolussa

Opiskele rakennusmestariksi muuntokoulutuksella! Rakennusalalla on puute koulutetuista työnjohtajista. Kaksivuotinen muuntokoulutus on suunniteltu tekniikan alan korkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen voivat hakeutua myös muun alan korkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, jos heillä on tutkinnon lisäksi vähintään 100 op tekniikan alan korkeakouluopintoja, jotka sisältävät vähintään 10 opintopistettä matematiikan ja fysiikan opintoja.

Tavoitteena on kouluttaa AMK-rakennusmestareita ja turvata Pohjois-Suomen rakennushankkeisiin riittävästi koulutettua työvoimaa johtotehtäviin. Koulutus mahdollistaa uudelleen kouluttautumisen rakennusalalle ja siten työllistymisen rakennusalan työnjohtotehtäviin. Opiskelijoiden monipuolista taustaa hyödynnetään rakentamisen työmaatoimintojen kehittämisessä. Koulutus antaa valmiudet toimia rakennustyömaalla esimiestehtävissä. Rakennusmestari (AMK) -tutkinto antaa talonrakennustyömaiden vastaavan työnjohtajan pätevyyteen vaadittavat opinnot kaikissa vaativuusluokissa sekä erityisalojen vastaavan työnjohtajan pätevyyteen vaadittavat opinnot betoni-, puu-, teräs- sekä pohjarakentamisessa. Koulutuksen sisältö ja laajuudet perustuvat ympäristöministeriön ohjeeseen rakennusalan työnjohdon pätevyysvaatimuksista. Varsinaiset pätevyydet haetaan erillisiltä pätevyydentoteamisorganisaatioilta ja pätevyyksiin tarvitaan myös työkokokemusta. 

Opintojen kokonaiskesto on kaksi vuotta alkaen 24.8.2021. Ensimmäinen vuosi toteutetaan lähiopetuksena ja se päättyy työssäoppimisjaksoon. Toinen vuosi koostuu monimuoto-ja etäopetuksesta, työpaikkaopinnoista, työssäoppimisjaksosta sekä opinnäytetyöstä. Tämä malli mahdollistaa työskentelyn rakennusalan yrityksessä toisena opintovuotena opiskelun ohessa. Toisen vuoden opinnot sidotaan työelämään mahdollisimman kiinteästi projektitöiden ja muiden näyttöjen kautta. 

Opintojen rakenne

 • Rakentamistekniikan opinnot (65 op)
 • Tuotanto-osaamisen opintokokonaisuus (25 op)
 • Työssäoppimisjaksot (20 op)
 • Opinnäytetyö (10 op)

Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmissa opinnoissa kielilain mukaisia korkeakoulututkinnolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne pitää suorittaa täydentävinä opintoina.

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Hakijalla tulee olla jokin seuraavista:

 • tekniikan korkeakoulututkinto
 • tekniikan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto muulta kuin tekniikan alalta, jonka lisäksi suoritettuna vähintään 100 op tekniikan alan korkeakouluopintoja, jotka sisältävät vähintään 10 opintopistettä matematiikan ja fysiikan opintoja.

Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmissa opinnoissa kielilain mukaisia korkeakoulututkinnolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne pitää suorittaa täydentävinä opintoina.

Pohjakoulutusvaatimuksen mukainen tutkinto ja vaaditut aikaisemmat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnan pisteytys

1. Tutkinto (enintään 10 pistettä):

 • ylempi korkeakoulututkinto 10 pistettä
 • ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto 8 pistettä
 • opistoinsinööri 6 pistettä
 • teknikko 4 pistettä.

2. Tutkintotodistuksen keskiarvo (enintään 5 pistettä).

Asteikko 1-3     Asteikko 1-5     Asteikko 4-10     Pisteet

≥2,75                ≥4,50               ≥9,00                  5

≥2,63                ≥4,25               ≥8,75                  4,75

≥2,50                ≥4,00               ≥8,50                  4,5

≥2,38                ≥3,75               ≥8,25                  4,25

≥2,25                ≥3,50               ≥8,00                  3,75

≥2,13                ≥3,25               ≥7,75                  3,25

≥2,00                ≥3,00               ≥7,50                  3

≥1,88                ≥2,75               ≥7,25                  2,75

≥1,75                ≥2,50               ≥7,00                  2,5

≥1,63                ≥2,25               ≥6,75                  2,25

≥1,50                ≥2,00               ≥6,50                  2

≥1,38                ≥1,75               ≥6,25                  1,75

≥1,25                ≥1,50               ≥6,00                  1,5

 

3. Koulutustarpeen kuvaus ja motivaatio (enintään 5 pistettä)

Motivaatiokirje tulee liittää sähköiseen hakemukseen seitsemän vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä 26.4.2021 klo 15 mennessä (lisähaussa 12.8.2021 klo 15 mennessä). Motivaatiokirjeen puuttuminen katsotaan hylätyksi suoritukseksi.

 

4. Opintojen toteutussuunnitelma (enintään 5 pistettä)

Toteutussuunnitelma sisältää suunnitelman opintojen päätoimisuudesta (mm. sopiminen työnantajan kanssa). Toteutussuunnitelma tulee liittää sähköiseen hakemukseen seitsemän vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä 26.4.2021 klo 15 mennessä (lisähaussa 12.8.2021 klo 15 mennessä). Toteutussuunnitelman puuttuminen katsotaan hylätyksi suoritukseksi.

 

5. Työkokemus (enintään 5 pistettä)

Tekniikan alan työkokemuksesta saa 1 piste/vuosi.
Työkokemukseksi hyväksytään 18 ikävuoden jälkeen hakuajan päättymiseen mennessä hankittu tekniikan alan työkokemus.
Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

 

Jos kohdissa 3 tai 4 on hylätty suoritus, on hakemus hylätty.

 

Tasapistetilanteessa hakijoiden järjestys määräytyy seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Motivaatiokirje
 2. Tutkintotodistuksen keskiarvo
 3. Tekniikan alan työkokemus.