sivuid: 32

Erillinen opiskeluoikeus

Jäikö ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kesken? Meillä Oamkissa voit hakea erillistä opiskeluoikeutta tutkinnon suorittamiseksi ilman osallistumista normaaliin opiskelijavalintaan.

Valintaperusteet

Voidaksesi saada erillisen opiskeluoikeuden Oulun ammattikorkeakouluun tulee seuraavien valintaperusteiden täyttyä:

 1. Jatkat aiemmin Suomessa aloittamaasi ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa tutkinto-ohjelmassa tarkoituksenasi suorittaa tutkinto loppuun. Sinulla ei ole tällä hetkellä voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta hakemaasi tutkinto-ohjelmaan.
 2. Olet menettänyt opiskeluoikeutesi jostakin seuraavasta syystä:
  • olet eronnut tutkinto-ohjelmasta
  • opiskeluoikeusaikasi on päättynyt
  • sinut on kirjattu eronneeksi, koska et ole ilmoittautunut, ja opiskeluoikeutesi on päättynyt.
 3. Tutkinnostasi voi puuttua opintoja hakuhetkellä enintään 60 opintopistettä. Huomioimme myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opinnot. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ei ole opintopistevaatimusta. Olet voinut opiskella myös toisessa ammattikorkeakoulussa.
 4. Läpäiset hyväksytysti mahdollisen haastattelun tai valintakokeen.
 5. Resurssimme mahdollistavat opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehtoon.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnoissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)

Hakeminen

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolku-palvelussa hakuaikana olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään ajantasainen opintosuoritusrekisteriote (myös englanninkielinen ote mikäli mahdollista), todistus eroajankohdasta sekä suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi aikatauluineen. Oulun ammattikorkeakoulussa aiemmin opiskelleen ei tarvitse toimittaa opintosuoritusrekisteriotetta eikä todistusta eroajankohdasta.

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin on 1.–15.5. (tai sitä seuraavina arkipäivinä) ja keväällä aloitettaviin opintoihin 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä). Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu tietokantaan. Opiskeluoikeutta voi hakea seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Syksyn 2020 haku (tammikuussa 2021 alkava koulutus)
Hakuaika on 2.-16.11.2020. Liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen hakuajan päättymiseen mennessä. Syksyn haussa ovat mukana seuraavat koulutukset:

Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK)
Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK) 
Education Entrepreneurship (ylempi AMK) 

Kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin muista korkeakouluista tulevat erillistä opiskeluoikeutta hakevat kutsutaan haastatteluun. Lisäksi ylempiin AMK-tutkintoihin muista korkeakouluista hakevilta edellytetään ennakkotehtävän tekemistä.

Tekniikka ja luonnonvara-ala
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) konetekniikka
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK) talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK) teknologialiiketoiminta
MEng Industrial Management

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka
BEng Information Technology
Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely

Liiketalous
Tradenomi (AMK) liiketalous
Tradenomi (AMK) Terwa-akatemia
BBA International Business 
Tradenomi (ylempi AMK) yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Sosiaali- ja terveysala
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Kuntoutuksen erityisasiantuntija (ylempi AMK)
Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja (ylempi AMK)

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätietoja valintaperusteista ja hakemisesta on kerrottu Ammatilliseen opettajakorkeakoulun sivuilla.

Hakemuksen käsittelymaksu

Erillistä opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Maksukuitti toimitetaan samanaikaisesti hakemuksen ja muiden liitteiden kanssa.

Maksun tiedot

Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero (IBAN): FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH

Viestikentässä ehdottomasti maininta: Oamk 10208

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. 

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 8.4.2015 § 84 mukaisesti. 

 

 

Mikäli olet hakemassa erillistä opiskeluoikeutta ammatilliseen opettajankoulutukseen, lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta löydät täältä.