Erillinen opiskeluoikeus

Jäikö ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kesken? Meillä Oamkissa voit hakea erillistä opiskeluoikeutta tutkinnon suorittamiseksi ilman osallistumista normaaliin opiskelijavalintaan.

Valintaperusteet

Voidaksesi saada erillisen opiskeluoikeuden Oulun ammattikorkeakouluun tulee seuraavien valintaperusteiden täyttyä:

 1. Jatkat aiemmin Suomessa aloittamaasi ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa tutkinto-ohjelmassa tarkoituksenasi suorittaa tutkinto loppuun. Sinulla ei ole tällä hetkellä voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta hakemaasi tutkinto-ohjelmaan.
 2. Olet menettänyt opiskeluoikeutesi jostakin seuraavasta syystä:
  • olet eronnut tutkinto-ohjelmasta
  • opiskeluoikeusaikasi on päättynyt
  • sinut on kirjattu eronneeksi, koska et ole ilmoittautunut, ja opiskeluoikeutesi on päättynyt.
 3. Tutkinnostasi voi puuttua opintoja hakuhetkellä enintään 60 opintopistettä. Huomioimme myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opinnot. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ei ole opintopistevaatimusta. Olet voinut opiskella myös toisessa ammattikorkeakoulussa.
 4. Läpäiset hyväksytysti mahdollisen haastattelun tai valintakokeen.
 5. Resurssimme mahdollistavat opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehtoon.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnoissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)

Hakeminen

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin on 1.–15.5. (tai sitä seuraavina arkipäivinä) ja keväällä aloitettaviin opintoihin 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä). Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu tietokantaan.Opiskeluoikeutta voi hakea seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolku-palvelussa hakuaikana olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään ajantasainen opintosuoritusrekisteriote (myös englanninkielinen ote mikäli mahdollista), todistus eroajankohdasta sekä suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi aikatauluineen. Oulun ammattikorkeakoulussa aiemmin opiskelleen ei tarvitse toimittaa opintosuoritusrekisteriotetta eikä todistusta eroajankohdasta. Katso tarkemmin kohta Hakemuksen liitteet. 

Kevään 2021 haku (elokuussa 2021 alkava koulutus) on 3.-17.5.2021.
Haussa mukana olevat tutkinto-ohjelmat 

Kulttuuri 
Medianomi (AMK) 
Musiikkipedagogi (AMK) 
Tanssinopettaja (AMK) 
Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK)  
Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK)  
Education Entrepreneurship (ylempi AMK) 

Kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin muista korkeakouluista tulevat erillistä opiskeluoikeutta hakevat kutsutaan haastatteluun. Lisäksi ylempiin AMK-tutkintoihin muista korkeakouluista hakevilta edellytetään ennakkotehtävän tekemistä. Lue tarkemmat ohjeet ylempien AMK-tutkintojen ennakkotehtävästä sen tutkinto-ohjelman mukaan, johon olet hakemassa. Ennakkotehtävä tulee liittää sähköiseen hakemukseen 17.5. klo 15.00 mennessä.  

Tekniikka ja luonnonvara-ala 
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka 
Insinööri (AMK) konetekniikka 
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka 
Insinööri (AMK) talotekniikka 
Rakennusarkkitehti (AMK) 
Rakennusmestari (AMK) 
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot 
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen 
Insinööri (ylempi AMK) teknologialiiketoiminta 
Master of Engineering, Industrial Management 

Informaatioteknologia 
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka 
Bachelor of Engineering, Information Technology 
Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely 
Insinööri (ylempi AMK), Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija 

Liiketalous 
Tradenomi (AMK) liiketalous 
Tradenomi (AMK) Terwa-akatemia 
Bachelor of Business and Administration, International Business  
Tradenomi (ylempi AMK) Liiketoiminnan kehittäminen 

Sosiaali- ja terveysala 
Bioanalyytikko (AMK) 
Ensihoitaja (AMK) 
Fysioterapeutti (AMK) 
Kätilö (AMK) 
Optometristi (AMK) 
Röntgenhoitaja (AMK) 
Sairaanhoitaja (AMK) 
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen 
Sosionomi (AMK) 
Suuhygienisti (AMK) 
Terveydenhoitaja (AMK) 
Toimintaterapeutti (AMK) 
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK) 
Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) 
Kuntoutuksen asiantuntija (ylempi AMK) 
 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätietoja valintaperusteista ja hakemisesta on kerrottu Ammatilliseen opettajakorkeakoulun sivuilla.

Hakemuksen liitteet

 1. Ajantasainen opintosuoritusote ammattikorkeakouluopinnoista
  Liitä hakemukseen korkeakoulun allekirjoittama ja leimaama opintosuoritusote.  Myös sähköisesti allekirjoitettu opintosuoritusote hyväksytään. Mikäli mahdollista liitä myös englanninkielinen opintosuoritusote.

  Jos olet suorittanut opintoja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa, liitä opintosuoritusote myös näistä opinnoista.
  Mikäli olet suorittanut opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa, liitteitä ei tarvita.
 2. Ammattikorkeakoulun erotodistus
  Liitä hakemukseen korkeakoulun allekirjoittama ja leimaama todistus eroajankohdasta.
  Mikäli olet suorittanut opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa, liitettä ei tarvita.
 3. Suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi aikatauluineen
  Liitä hakemukseen vapaamuotoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi aikatauluineen.
 4. Maksukuitti käsittelymaksusta
  Liitä maksukuitti hakemukseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Erillistä opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Maksukuitti toimitetaan samanaikaisesti hakemuksen ja muiden liitteiden kanssa.

Maksun tiedot

Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero (IBAN): FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH

Viestikentässä ehdottomasti maininta: Oamk 10208

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., mahdollisessa lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä tai hakija menettää opiskelupaikkansa. 

Yhden korkeakoulupaikan sääntö koskee myös erillisen opiskeluoikeuden hakua. Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 

Lain 257/2015 mukaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan ammattikorkeakoulun rehtorille ja on hakijan allekirjoittama, tulee toimittaa hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405, 90101 OULU. 

 

 

Mikäli olet hakemassa erillistä opiskeluoikeutta ammatilliseen opettajankoulutukseen, lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta löydät täältä.