Näin haet AMK-tutkintoihin

Korkeakoulujen kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa:

 • Ensimmäinen hakuaika on 9.–23.1.2019, jolloin voit hakea englanninkielisiin koulutuksiimme.
 • Toinen hakuaika on 20.3.–3.4.2019, jolloin voit hakea suomenkielisiin koulutuksiimme.

Täytä sähköinen hakemus hakuaikana Opintopolku-palvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

 • Vaikka kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, asetetaan hakutoiveet silti yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Hakukohteita voi olla korkeintaan kuusi. Et voi muuttaa hakutoiveiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Merkitse hakemukseen kaikki suorittamasi tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla kannaltasi parhaimman vaihtoehdon.
 • Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät tai muut vaaditut asiakirjat. Löydät tiedot mahdollisista ennakkotehtävistä hakukohdekohtaisilla sivuilta. Muista vaadittavista asiakirjoista mainitaan tarvittaessa sähköisen hakulomakkeen yhteenvedossa.
 • Oamkin kaikissa hakukohteissa on valintakoe.
 • Hyväksytty valintakoesuoritus on edellytys valinnalle lukuunottamatta pelkästään koulumenestyksen perusteella valittavia. Lisätietoja valintakokeesta ja sen ajankohdasta löydät hakukohdekohtaisilla sivuilta.
 • Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.
 • Voit tarkistaa oman opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla Opintopolku-palveluun.
 • 28.6.2019 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.

Tutustu myös:  

Yleiset valintaperusteet (kevään 2019 yhteishaku)

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintaperustesuosituksessa on määritelty viisi eri valintatapaa. Valinta voidaan suorittaa pelkän valintakokeen, valintakokeen ja koulumenestyksen, pelkän koulumenestyksen, valintakokeen ja työkokemuksen tai SAT-testin perusteella. SAT-testin perusteella tehtävää valintaa käytetään vain englanninkielisessä koulutuksessa.

Valintatapa 1
Valintatapa 40/70/100    
   
Valintatapa 2A Valintatapa 2B
Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 30 Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 60
Valintakoe 70 Valintakoe 40
Yhteensä 100 Yhteensä 100
   
Valintatapa 3A Valintatapa 3B
Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 30 Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 60
   
Valintatapa 4 Valintatapa 5 (vain englanninkielinen koulutus
Valintakoe 70 SAT-testi  
Työkokemus 30 Eveidence-Based Reading and Writing  
Yhteensä 100 Math  


Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitä valintatapoja käyttävät sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Käyttämämme valintatavat aloituspaikkoineen on esitetty hakukohdekohtaisilla sivuilla. 

Pohjakoulutuksen mukaan hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Valintatavoissa 2A/2B ja 3A/3B ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet ja valintatavoissa 1 ja 4 ovat mukana kaikki hakijat. Valintatavassa 5 ovat mukana vain SAT-testin suorittaneet hakijat.

Poikkeuksina edellä esitettyihin valintatapoihin ovat rakennusarkkitehtikoulutus, joka sisältää valintatavasta riippumatta soveltuvuuskokeen (50 pistettä) sekä rakennusmestarikoulutus, jossa huomioidaan valintatavasta riippumatta rakennusalan työkokemus (30 pistettä).   

Koulumenestys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ammatillisen tutkinnon koulumenestystä ei pisteytetä.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetun suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB, EB ja RR) sekä ennen vuotta 1990 suoritetusta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta tulee toimittaa todistusjäljennös hakuvaiheessa. 

Koulumenestys pisteytetään seuraavasti:

Valintatapa 2A ja 3A

Ylioppilastutkintotodistus  L/E M C B A
Äidinkieli 10 9 8 7 6
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen), pitkä (lyhyt tai keskipitkä) 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla matematiikka tai reaali) 
10 9 8 7 6

 Valintatapa 2B ja 3B (lukuunottamatta tekniikka ja tietojenkäsittely

Ylioppilastutkintotodistus  L/E M C B A
Äidinkieli 20 19 17 12 10
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen), pitkä (lyhyt tai keskipitkä) 20 (19) 19 (18) 17 (16) 12 (11) 10 (9)
Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla matematiikka tai reaali)
20 19 17 12  10 

 Valintatavat 2B ja 3B, tekniikka

Ylioppilastutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli 15 12 9 6 3
Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 9 6 3
Matematiikka, pitkä (lyhyt)   15 (10) 12 (8) 9 (6) 7 (4) 5 (2)
Fysiikan, kemian tai biologian reaalikoe (v. 2006 tai sen jälkeen suoritettu) 15 12 9 6 3

Valintatavat 2B ja 3B tietojenkäsittely 

Ylioppilastutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli  15 12 
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen), pitkä (lyhyt tai keskipitkä)  15 (12) 12 (9)  9 (6)  6 (3)  3 (1) 
Matematiikka, pitkä (lyhyt)  15 (12) 12 (9)   9 (6) 6 (3)   3 (1)
Paras reaali  15 12  9


IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntokaavan mukaisesti: 

EB-tutkinto matematiikka EB-tutkinto muu ainekohtainen koe IB-tutkinto (Diploma) Reifeprüfung-tutkinto  Suomalainen ylioppilastutkinto
9,50–10,00 9,00–10,00 7 (Excellent) 13–15 pistettä  L (Laudatur)
8,50–9,45 8,00–8,95 6 (Very good) 10–12 pistettä  E (Eximia cum laude approbatur)
7,00–8,45 7,00–7,95 5 (Good) 8–9 pistettä  M (Magna cum laude approbatur)
6,00–6,95 6,00–6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä  C (Cum laude approbatur)
5,00–5,95 5,00–5,95 3 (Medicore) 5–6 pistettä  B (Lubentur approbatur)
4,00–4,95 4,00–4,95 2 (Poor) 4 pistettä  A (Approbatur)

Taulukko IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastuksesta suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin. 

Työkokemus

Kevään 2018 yhteishaussa työkokemus on osa pisteytystä vain kahdessa hakukohteessamme: tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus sekä rakennusmestari (AMK), päivätoteutus.

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019 ja syksyn haussa viimeistään 31.12.2019. Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jossa työkokemuksen tulee olla rakennusalalta. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse pääsääntöisesti toimittaa hakuaikana. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jossa työtodistukset tulee ladata hakemukselle tai lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen siten, että ne saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä (postileiman päiväys ei riitä).

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakokeet

Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton valintakoe. Huomioithan, että suureen osaan valintakokeista ei lähetetä valintakoekutsua, vaan valintakokeeseen osallistutaan www-sivuilla ilmoitettavien tietojen perusteella. Sivuilla myös mainitaan, jos valintakokeeseen lähetetään valintakoekutsu. Nämä valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Mikäli sinulla on kysyttävää valintakokeeseen liittyen, ole yhteydessä Hakijapalveluihin (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ennen valintakoetta.

Lisätietoja Oulun ammattikorkeakoulun valintakokeista, niiden suorituspaikasta ja ajankohdasta ilmoitetaan hakukohdekohtaisilla sivuilla. 

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä kirjallinen valintakokeen erityisjärjestelypyyntö. Lisätietoa kohdassa Valintakokeiden erityisjärjestelyt. TÄHÄN UUSI LINKKI!!!

Hyväksytty valintakoetulos on edellytys valinnalle lukuunottamatta pelkästään koulumenestyksen perusteella valittavia (valintatapa 3A/3B). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. työkokemuspisteet
 4. hakutoivejärjestys


Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat valintatavasta riippuen. Esim. valintatavassa 1 ei huomioida koulumenestystä eikä työkokemusta, joten tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1. valintakoepisteiden ja 4. hakutoivejärjestyksen perusteella.

Jos edellä mainituilla perusteilla ei saada ero tasapistetilanteessa olevien hakijoiden välillä, Oamk valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.