Anni Hurtig
20.11.2023

Ammatillinen opinto-ohjaaja on vahvuuksien tunnistamisen ammattilainen

Kouluttajana Koulutuskuntayhtymä OSAOssa työskentelevä Sirpa Pehkonen havahtui opetustyössään siihen, että ohjaamisen tarve nousi opiskelijoiden keskuudessa yhä voimakkaammin esiin. Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus tuntui luontevalta tavalta saada teoriaa ja työkaluja ohjaustyön tueksi. Koulutuksen myötä ammattitaito on karttunut ja tulevaisuuden mahdollisuudet ohjaustyön saralla ovat laajat.

Henkilö istuu sohvalla.

Ammatilliseksi opinto-ohjaajaksi opiskellut Sirpa Pehkonen katsoo kuluneeseen opiskeluaikaansa positiivisesti ja tuleviin mahdollisuuksiin uteliaasti. Nyt kouluttajana työskennellessä uusia oppeja ohjaamisesta on päässyt valjastamaan heti tositoimiin.

Opintojen suorittaminen hoitui osin töiden ohella ja osin pätkissä pidettyjen opintovapaiden aikana. Vaikka kaikista antoisinta aikaa olivat kanssaopiskelijoiden ansiosta lähiopetuspäivät, myös etäopiskelujaksot antoivat omat hyödylliset oppinsa; niistä sai loistavia vinkkejä siihen, miten opiskelijoita saadaan osallistettua kotona tietokoneidensa ruutujen äärellä.

Mutta mistä jo opettajaksi valmistuneen alansa ammattilaisen mieleen syttyi kipinä opintojen jatkamisesta?

– Vuosien mittaan huomasin opetustyössäni nousevan yhä voimakkaammin esille ohjauksen tarpeen ja sen merkityksen. Ohjaus on ollut nuoresta asti mukana elämässäni, vaikkakin toisenlaisessa toimintaympäristössä, ja olen kokenut sen mielekkääksi tavaksi olla vuorovaikutuksessa. Nyt halusin siihen itselleni teoreettista pohjaa.

Koulutuksen myötä ohjaukselle on löytynyt enemmän työkaluja ja menetelmillä on vankempi tietopohja. Opintojen aikana myös arvostus ohjaustyötä kohtaan nousi entisestään. Uuden tutkinnon myötä uusia ovia on avautunut ja urahaaveetkin ovat nyt selvillä.

– Jatkossa toivoisin pääseväni työllistymään uraohjauksen pariin ja sitä kautta ohjaamaan ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan. Koulutuksen myötä minulla on mahdollisuus kokeilla yhtä nuoruuteni unelma-ammateista, ja vaikka en siirtyisi kokopäiväisesti opinto-ohjaajan työhön, pystyn hyödyntämään oppeja monissa asioissa nykyisessä työssäni. Esimerkiksi opetus maahanmuuttajien parissa on mitä suurimmassa määrin myös ohjausta.

Ohjaustyön monipuoliset mahdollisuudet

Vaikka Sirpan nykyinen työ ei painotukaan täysipäiväisesti opinto-ohjaamiseen, on koulutus tuonut paljon sellaisia eväitä, joita ihmisten yksilöllisessä ohjaamisessa tarvitaan. Monipuolista ohjaustyötä on tarjolla monenlaisissa toimintaympäristöissä ja eri-ikäisten ihmisten parissa, joten koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien määrää ei ainakaan voi moittia. Silti ohjaustyön lisäämiselle olisi kysyntää.

– Vaikka työmahdollisuudet ovat jo nyt laajat, rohkenen silti väittää, että ohjaustyötä tarvittaisiin vielä lisää avaamaan eri elämäntilanteissa olevien ihmisten ajatuksia oman tulevaisuutensa suhteen.

Antoisimmillaan ohjaustyö tarjoaakin mahdollisuuden toimia ihmisten hyväksi ja auttaa löytämään ja tunnistamaan yksilöiden omia vahvuuksia. Jokaisen asiakaskohtaamisen myötä silmät aukeavat tarkastelemaan maailmaa vielä hieman laajemmin ja erilaisista näkökulmista.

– Koen, että suurin haaste ohjaustyössä onkin hallinnollinen byrokratia ja siihen liittyvät muutokset, ei niinkään ihmisten parissa tehtävään työhön liittyvät asiat.

Haku ammatillisiin opinto-ohjaajan-, opettajan- ja erityisopettajankoulutuksiin on tammikuussa. Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet.