Anni Hurtig
20.11.2023

Ammatillisen erityisopettajan supervoimia ovat tilannetaju, empatiakyky ja huumori

Ammatillinen erityisopettajankoulutus oli nuoruudessaan sosiaalisia tilanteita vältelleelle Jari Suorsalle ennen kaikkea keino itsensä haastamiseen. Koulutuskeskus Brahella erityisopettajan taitojen hyödyntäminen on tarjonnut Jarille tavan auttaa uuden sukupolven nuoria ylittämään itsensä ja löytämään omat vahvuutensa.

Henkilö istuu päältä ajettavan työkoneen päällä.

Aikaisemmin ammatillisen opettajan pätevyyden opiskellut Jari Suorsa huomasi opetustyössään, että tarve erityispedagogiikan osaamiselle korostuu, kun opetettavana on monipuolinen joukko opiskelijoita. Kun eteen osui aika, jolloin ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen saattoi hakeutua, tuntui se luonnolliselta keinolta saada opetukseen lisää työkaluja. 

– Olen opiskellut suuren osan elämästäni, joten itseni kehittäminen on tuntunut minulle luontevalta tavalta edetä urallani ja monipuolistaa osaamistani.

Opinnot alkoivat pahimpaan korona-aikaan vuonna 2020, eikä lähiopetusta järjestetty laisinkaan. Täysin etänä suoritetut opinnot auttoivat kuitenkin löytämään itsestä sellaisia puolia, joiden ymmärtäminen auttaa opettajana toimiessa ymmärtämään opiskelijoiden haasteita.

– Opiskelujen läpivieminen täysin etänä vaati itsekuria sekä itsensä tuntemista, jotta osasin hyödyntää omia vahvuuksiani. Opin myös arvioimaan sellaisia heikkouksiani, jotka saattoivat rajoittaa opintojeni etenemistä.

Opintoihin varattu kolmen vuoden opiskeluaika riitti Jarille mainiosti, vaikka opintosuoritusten toteuttaminen painottuikin opintoajan loppupäähän. Ison vaikutuksensa opintojen sujuvuuteen toivat selkeäksi ja johdonmukaiseksi räätälöity tutkintorakenne ja tietysti kannustava tutoropettaja.

Työelämän mittakaavassa henkäykseltä tuntuneet opinnot antoivat työkalupakkiin sellaisia taitoja, joiden avulla jokaisen opiskelijan saa kohdattua samoin kuin itse haluaisi tulla kohdatuksi.

Tarve erityispedagogiikan ammattilaisille kasvaa jatkuvasti

Aivan kaikenlaisissa opetustehtävissä työskentelevät hyötyvät erityispedagogiikan osaamisesta, ja kysyntää on alalla paljon enemmän kuin osaajia.

– Erityisopetuksen tarve ei tule koskaan katoamaan, vaan koen, että tilanne on juuri päinvastoin. Koulutuksen rakenteet ja yhteiskunnalliset tavoitteet muuttuvat koko ajan. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään oppimisympäristöjä esteettömyyden näkökulmasta paremmiksi.

Vaikka opinnot antavat tarvittavat tietotaidot ja valmiudet menestyksekkääseen toimimiseen erityisopettajan tehtävissä, on oma vaikutuksensa myös sillä, miten hyvin erityisopettaja osaa luovia eteen tulevissa tilanteissa. Erityisopettajan ammatti on sellainen, jossa pelkällä teorialla ei pitkälle pötki.

– Erityisopettajan työ vaatii hienovaraista otetta opettamiseen, eikä siihen ole olemassa yhtä oikeaa ohjekirjaa.

Erityisopettajana toimiminen sopiikin erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on halua oppia vahvoja viestintätaitoja, empatiakykyä, tilannetajua ja ongelmanratkaisutaitoja. Yllättävän suuri rooli opetustilanteissa on myös hyvällä huumorintajulla.

– Antoisinta työssäni on nähdä, kuinka oppilaat kasvavat itsevarmemmiksi ja kokevat onnistumisia haasteista huolimatta. Minulle on tärkeää, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden oppia ja kehittyä, ja joskus se edellyttää heiltä uskallusta luottaa minuun opettajana. Paras tunne on, kun oppilas saavuttaa ammatin ja etenee kohti työelämää.

Haku ammatillisiin erityisopettajan-, opinto-ohjaajan- ja opettajankoulutuksiin on tammikuussa. Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet.