Julia Asikainen
16.01.2023

Bioanalyytikon koulutuksesta eduskuntaan, liikenneministeriksi ja europarlamenttiin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen kokee saaneensa Oulun ammattikorkeakoulusta paljon eväitä poliittiselle uralleen. Merja on suorittanut Oamkissa sekä AMK- että YAMK-tutkinnon. 

Kuva: Markus SommersKuva: Markus Sommers

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen on luonut poliittista uraa jo vuosia. Aluksi Merjasta piti kuitenkin tulla jotain aivan muuta kuin poliitikko, sillä hän on käynyt bioanalyytikko (AMK) -koulutuksen Oulun ammattikorkeakoulussa.

– Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä. Lukion jälkeen hain opiskelemaan lääketiedettä, mutta en päässyt sisään. Lopulta päädyin bioanalyytikon koulutukseen, sillä sekin liittyi ihmisten toiminnan tutkimiseen ja kuulosti mielenkiintoiselta, Merja kertoo.

Merja valmistui bioanalyytikoksi vuonna 2000. Sen jälkeen hän ehti työskennellä muutamia vuosia laboratoriohoitajana ja apteekin teknisenä apulaisena, kunnes politiikka vei hänet kokonaan mukanaan. 

– Olin jo opiskeluaikana aktiivinen opiskelijapolitiikassa, ja myöhemmin lähdin työn ohella mukaan kunta- ja maakuntapolitiikkaan. Vuonna 2007 politiikasta tuli vakityöni, kun minut valittiin kansanedustajaksi. 

Merja on toiminut myös liikenneministerinä vuosina 2011–2014 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä 2014–2019. 

Vaikka Merja ei koskaan nuoruudessaan ajatellut ryhtyvänsä joskus poliitikoksi, on hän ollut pienestä pitäen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja niihin vaikuttamisesta. 

– Se on varmaan sellainen sisäsyntyinen juttu. Perheessäni on käyty aina paljon keskusteluja yhteiskunnallisista asioista. Olen myös aina ollut kärkäs sanomaan, jos olen esimerkiksi kokenut jonkun asian epäoikeudenmukaiseksi.

Kouluttautumisesta korvaamaton etu poliittiseen päätöksentekoon

Merja on suorittanut Oamkissa vastikään myös sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.  

– Halusin vahvistaa osaamistani YAMK-tutkinnon kautta. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan johtamiskulttuuri on kiinnostanut minua jo pitkään. 

Merja kokee saaneensa käymistään Oamkin koulutuksista paljon eväitä poliittiselle uralleen.   

– Kouluttautumisesta on ollut korvaamaton etu poliittisessa päätöksenteossa. Olen voinut hyödyntää esimerkiksi kokemuksiani koulutusjärjestelmän toimivuudesta ja saanut vastauksia itseäni askarruttaneisiin kysymyksiin koskien sosiaali- ja terveysalan haasteita.

Tulevaisuudessa Merja haaveilee kehittävänsä itseään vielä lisää. Merja ei myöskään näe tekevänsä koko lopun ikäänsä poliitikon työtä. 

– Minulla on valtava palo tehdä jotain muutakin elämässäni. Käytännön tekeminen ja johtamisasiat sosiaali- ja terveysalalla houkuttelevat. Eduskunnassa on kyllä edelleen asioita, joihin haluan vaikuttaa, mutta jossain vaiheessa kiinnostaisi kokeilla jotain muutakin.

”Myönteiselle ja eteenpäin katsovalle asenteelle tarvetta”

Tänä keväänä Merja lähti positiivisin mielin mukaan Oamkin alumnineuvottelukunnan toimintaan.

– Alumnineuvottelukunnassa voin tuoda esille ajatuksiani sosiaali- ja terveysalan tarpeista ja siitä, miten koulutuksen järjestäjät voisivat vastata niihin.

Merja kokee, että sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan tulevaisuudessa ennen kaikkea myönteistä ja eteenpäin katsovaa asennetta. 

– Yhteiskunta muuttuu koko ajan, eikä paikalleen pysähtyminen ole nykypäivän työelämää. Mielestäni olisi tärkeää suhtautua kehitykseen avoimin mielin ja nähdä ne mahdollisuudet, joita esimerkiksi digitalisaatio ja robotisaatio voivat tuoda alalle. 

Merja toivoo myös voivansa välittää opiskelijoille viestiä siitä, että kouluttautuminen ei koskaan mene hukkaan. 

– Vaikka jonkin tietyn koulutuksen käytyään päätyisi ihan muihin tehtäviin, antaa osaaminen aina jotain. Oma urapolkuni ei todellakaan ole ollut kaikista perinteisin, mutta päivääkään en vaihtaisi pois.

Merjan oma motto on: ”Tee asiat aina täydellä tarmolla ja suurella sydämellä”.