Julia Asikainen
27.10.2021

Education Entrepreneurship -koulutuksesta merkittäviä liiketaloudellisia oppeja työhön

Dagan Bernstein opiskeli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Education Entrepreneurship -koulutuksessa kokonaan Havaijilta. Aikaeroista ja pitkästä välimatkasta huolimatta opiskelu sujui Daganin mielestä moitteettomasti.

Man looking at the camera and smiling wide.
Dagan Bernstein työskentelee Havaijilla opettajana ja muusikkona. Hän kokee hyötyneensä eniten Education Entrepreneurship -koulutuksen tuomista liiketalouden opeista. Kuva: Dagan Bernsteinin kotialbumi

Opettajana ja muusikkona työskentelevä Dagan Bernstein lähti hakemaan ylemmältä korkeakoulututkinnoltaan lisää osaamista yrittäjyyteen, liiketalouteen ja innovaatioiden kehittämiseen liittyen.

– Teen töitä kasvua tavoittelevassa koulutusalan yrityksessä ja halusin saada uusia työkaluja tarjoamiemme palveluiden kehittämiseen, Dagan kertoo.

Kun Dagan alkoi etsiä itselleen sopivaa tutkintoa ja törmäsi Oulun ammattikorkeakoulun Education Entrepreneurship -koulutukseen, innostui hän siitä heti.

– Minulle oli iso plussa, että Oamkin koulutus oli mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Tiedän myös, miten edistyksellinen ja toimiva suomalainen koulutusjärjestelmä on, joten tuntui hienolta mahdollisuudelta päästä opiskelemaan suomalaiseen korkeakouluun sekä saada samalla hyödyllinen tutkinto.

Aiemmin Dagan on opiskellut Oregonin yliopistossa Yhdysvalloissa ja valmistunut sieltä kielten tutkinto-ohjelmasta.

Opintojen soveltamista työhön

Vaikka Dagan opiskeli Havaijilta ja työskenteli opintojen ohella kokoaikaisena opettajana, sujuivat opinnot hänen mielestään hyvin.

– Aikaero aiheutti välillä vähän haasteita, mutta siitäkin selvisi olemalla järjestelmällinen, työskentelemällä itsenäisesti ja kommunikoimalla opettajien kesken.

Erityisen antoisaa ja inspiroivaa opiskelusta teki Daganin mukaan se, että opintoja sovellettiin suoraan työhön.

– Pystyin soveltamaan esimerkiksi kaikki liiketalouden opintojakson kurssityöt sekä opinnäytetyöni projektiin, jonka parissa jo työskentelin henkilökohtaisessa elämässäni.

Dagan kertoo tutustuneensa opintojen aikana myös muihin opiskelijoihin, vaikka opintoja suoritettiinkin verkossa. Daganin mukaan jokainen opiskelija työsti opintojen aikana suurimmaksi osaksi tehtäviään itsenäisesti, mutta opiskelijat tukivat toisiaan ja kävivät yhdessä tehtävistä paljon keskusteluja.

– Verkostoituminen muiden kanssa oli mahtava osa opintoja. Meidän ryhmämme oli todella kansainvälinen ja monipuolinen, joten kaikilla oli paljon erilaisia kokemuksia ja ideoita jaettavana.

Kaikista koulutuksen tuomista eväistä Dagan kokee hyödyllisimmäksi hänen saamansa opit liiketaloudesta.

– Vaikka liiketalouteen liittyvät opinnot olivat minulle haastavimpia, ne myös antoivat eniten. Aiemmin minulla ei ollut mitään ymmärrystä esimerkiksi yritysten kulurakenteista, liiketoimintamalleista tai laskentataulukoiden tekemisestä yritystoimintaan, joten sain paljon uutta ja arvokasta tietoa.

Kansainvälinen ja inspiroiva opiskeluympäristö

Daganin mielestä Education Entrepreneurship -koulutus sopii niin koulutusalalla kuin liiketaloudenkin alalla työskenteleville.

– Tämä on loistava koulutus etenkin silloin, jos sinulta löytyy joku liikeidea, tuote tai palvelu, jota haluaisit lähteä kehittämään.

Daganin mukaan opinnot vaativat opiskelijalta motivaatiota, ajanhallintataitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

– Opiskelijoiden tulee viedä rohkeasti omia ideoitaan eteenpäin, mutta myös uskaltaa kysyä tarvittaessa opettajilta apua. Kaikki Oamkin opettajat ovat aina valmiita kuuntelemaan ja auttamaan.

Dagan suosittelee koulutusta ennen kaikkea siksi, että se mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja työskentelyn kansainvälisessä ympäristössä, jossa opiskelijoiden tukena on joukko ammattitaitoisia opettajia.

– Koulutuksessa pääsee työskentelemään inspiroivaan ympäristöön, jossa monet kehittävät uraauurtavia innovaatioita. Koulutus ei ole ainoastaan keino hakea tutkinto, vaan myös mahtava mahdollisuus päästä kehittämään omia liikeideoitaan.