Oamk
19.02.2020

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden tekijöille on tarvetta

Digitalisaatio muuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluita. Niiden kehittämisessä kaivataan osaajia, jotka ymmärtävät asiakkaan lisäksi sekä sosiaali- ja terveysalaa että tekniikan alaa.Terveys- ja hyvinvointiteknologia on kasvava ala. Digitalisaatiota hyödynnetään myös sosiaali- ja terveyspalveluissa koko ajan enemmän. Tämän myötä palveluiden kehittäjiltä tarvitaan sekä uusia että laaja-alaisempia taitoja.

– Terveysteknologiassa on ymmärrettävä sekä asiakasrajapinnan että tuotekehityksen näkökulmat. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sairaanhoitajan tulisi ymmärtää insinöörin työtä ja päinvastoin, Oamkin tuntiopettaja ja erikoisasiantuntija Hanna-Leena Huttunen kertoo.

Oamkin uusi hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattilaisille. Koulutuksessa opitaan digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen innovoimista, soveltamista ja hyödyntämistä.

– Alan yrityksiin tarvitaan osaajia koko Suomessa. Tarve vain kasvaa ikärakenteen muuttuessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita halutaan hoitaa yhä enemmän kotona, joten erilaisille etähoidon mahdollisuuksille, digihoitopoluille sekä kehittyneille teknologioille on kysyntää.

Koulutuksessa opiskelijat oppivat uudistamaan sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation avulla sekä viemään ratkaisuja käytäntöön.

– Tutkinnon avulla voi laajentaa asiantuntijuutta, saada uutta osaamista ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksia.

Molemminpuolinen ymmärrys auttaa

CSAM Finland Oy kehittää ohjelmistoratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisille ja asiakkaille.

– Tarvitsemme laajaa osaamista, kun kehitämme uutta palvelua esimerkiksi kroonisesti sairaiden hoitoon. Siinä täytyy ymmärtää, miten kyseistä sairautta hoidetaan, miten sitä voidaan analysoida ja miten digitaaliset palvelut voivat olla tukena, CSAM Finlandin toimitusjohtaja Mika Peteri kertoo.

Yrityksessä työskentelee ohjelmistokehittäjien lisäksi sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita.

– Viestin kuljettaminen ymmärrettävästi terveydenhuollon ammattilaiselta ohjelmistokehittäjälle vaatii osaamista molemmista näkökulmista. Oamkin uusi koulutus on siinä mielessä tarpeen.

Kasvavalla alalla on tekijöille tarvetta.

– Kun ohjelmistoja kehittävät ymmärtävät myös tuotteen käyttäjiä, helpottaa se oikeiden ratkaisujen tekemistä.

CSAM Finlandissa myös tuetaan työntekijöiden kouluttautumista, sillä ala kehittyy koko ajan.

– Esimerkiksi uusia tekniikoita tulee joka vuosi. Jos osaamisestaan ei pidä huolta, jää varmasti jälkeen. Me tuemme työntekijöitä kehittämään osaamistaan kouluttamalla heitä itse ja tarjoamalla mahdollisuuden käyttää osan työajasta opiskeluun.