Sosionomilla on monipuoliset työmahdollisuudet

Elina Stenberg suosittelee sosionomiksi opiskelua, sillä ala tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia.

Elina Stenberg opiskelee sosionomiksi Oulun ammattikorkeakoulussa.

Sosionomiksi opiskeleva Elina on aiemmalta koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.

– Lähdin opiskelemaan sosionomiksi, sillä halusin laajentaa ja kehittää omaa osaamistani.

Korkeakoulututkinto tarjoaa Elinan mukaan laajemmat työllistymismahdollisuudet.

– Sosionomi voi työskennellä erilaisten asiakasryhmien kanssa ihan vauvasta sinne vanhuksiin.