Julia Asikainen
02.11.2020

Uusi taloushallinnon kehittämisen YAMK-tutkinto palvelee työelämän tarpeita

Oulun ammattikorkeakoulussa tulee hakuun uusi taloushallinnon kehittämisen YAMK-tutkinto keväällä 2021. Taloushallintoala muuttuu ja osaajista on pulaa, joten työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.

Monetran palvelu- ja talousjohtaja Raili Takkinen.

Taloushallintoalalla tarvitaan nyt syvempää osaamista, sillä alan tehtävät ovat muotoutumassa erilaisiksi kuin aiemmin. Oulun ammattikorkeakoulun uusi taloushallinnon kehittämisen YAMK-tutkinto tulee vastaamaan juuri näihin työelämän tarpeisiin.

– Työnantajan näkökulmasta tämä koulutus on todella tärkeä, sillä osaamisen vahvistamista ja asiantuntijuutta tarvitaan työelämässä. Taloushallintoalalla on pulaa osaajista, joten on hienoa, että tarjotaan uusia kehittymisen mahdollisuuksia alalla työskenteleville, kertoo koulutuksen suunnittelussa mukana ollut Monetran palvelu- ja talousjohtaja Raili Takkinen.

Railin mukaan taloushallintoalan muutoksiin vaikuttaa erityisesti digitalisaatio. Tulevaisuudessa rutiinitehtäviä tulee enenevissä määrin hoitamaan robotit ja tekoäly.

– Esimerkiksi meidän organisaatiossamme on tavoitteena täysin digitaalinen taloushallinto. Digitalisaation myötä tarvitaan myös uudenlaista osaamista.

Opintoja työelämän tarpeisiin ja itsensä kehittämiseen

Raili kokee koulutuksen merkittävimpinä sisältöinä etenkin asiantuntijana ja esimiehenä kehittymisen, liiketoiminnan kehittämismenetelmät sekä projektiosaamisen ja -johtamisen opinnot.

– Myös opintoihin kuuluvat konsernitilipäätöksen opinnot ovat erittäin hyödyllisiä, sillä sen laatimisen osaajista on pulaa.

Lisäksi taloushallinnon kehittämisen YAMK-tutkinnon koulutussisältöihin kuuluu esimerkiksi strategisen johdon laskentatoimi, asiakkuuksien ja asiakkuuskokemuksen johtaminen, digitalisaatio palvelun tuottamisessa, palvelumuotoilu sekä yritysjärjestelyt.

– Koulutuksen sisällöt on suunniteltu vastaamaan hyvin sitä, mitä tulevaisuuden taloushallinnon tekijät tekevät.

Railin mielestä koulutuksen hyötynä on ennen kaikkea mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen.

– Itsensä kehittäminen on todella tärkeää tämän päivän työelämässä. Mielestäni on myös hienoa, että koulutuksessa on vapaavalintaisia opintoja, joiden kautta pääsee erikoistumaan ja etsimään sitä omaa kiinnostuksen kohdetta taloushallinnon alalla.

Hyvät työllistymisnäkymät ja monipuoliset mahdollisuudet

Railin mukaan koulutus tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet. Taloushallinnon kehittämisen YAMK-tutkinto mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi taloushallinnon erityisasiantuntijana, palvelu-, projekti- tai tuotepäällikkönä sekä erilaisissa esimies- ja kehittämistehtävissä.

– Tutkinnon avulla opiskelijat pääsevät mukaan taloushallinnon työpaikkojen ja alan kehittämiseen.

Railin mielestä koulutus sopii erityisesti sellaisille, joilta löytyy jo perusosaaminen taloushallinnon tehtävistä ja haluavat edetä urallaan sekä hankkia vahvuuksia tulevaisuuden työelämään.

– Suosittelen ehdottomasti koulutusta kaikille, jotka tykkäävät taloushallinnon alasta ja haluavat syventää omaa osaamistaan. Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin työtehtäviin. Taloushallinnon osaaminen on hyvä pohja laajentaa osaamista myöhemmin myös muille organisaation tehtäväalueille.