Korkeakoulutusta maahanmuuttajille

 

Valmentavasta_valmiiksi_logo_varillinen.jpg

 

Oamk on mukana Valmentavasta Valmiiksi -kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin pääsyä. Hanke koostuu kolmesta toimenpiteestä:

Toimenpide 1: Hakuprosessien selvitys ja pilotointi

- Luodaan yhteinen suositus ja toimintamalli valmentavan koulutuksen hakuprosessiin ja valinnan eriaatteisiin

- Määritellään ja laaditaan kansallinen valintaperustesuositus

- Valmentavien koulutusten haku toteutuu yhteisesti sovittujen hakuperiaatteiden pohjalta

Toimenpide 2:  Opetussuunnitelmasuositusten kehittäminen

- Kehitetään ja yhtenäistetään valmentavan koulutuksen sisällöllisiä ja menetelmällisiä käytäntöjä laatimalla koulutukselle yhteiset suositukset

- Lisätään valmentavan koulutuksen saatavuutta ja aloittaista kattavuutta toteuttamalla ammatti-korkeakoulujen yhteistyössä valmentavan koulutuksen kansallinen verkkototeutus

- Kehitetään alueellista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten välillä joustavien koulutuspolkujen ja siirtymien aikaansaamiseksi valmentavaan koulutukseen sekä valmentavasta koulutuksesta korkeakouluopintoihin

Toimenpide 3: Osallisuutta ja integraatiota edistävien toimenpiteiden kehittäminen

- Kehitetään osallisuutta, integraatiota ja yhteistyötä valmentavan koulutuksen opiskelijoiden ja muun korkeakouluyhteisön välillä
 

- Varmistetaan tuutoroinnin sekä ohjauksen saavutettavuus maahanmuuttajataustaisen opiskelijan näkökulmasta

- Monipuolistetaan kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia kaikille opiskelijoille

 

Lisätietoja hankkeesta:

http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/valmentavasta-valmiiksi/