Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus verkossa

Laajuus 30 opintopistettä
Kesto 6 kuukautta
Hakuaika 5.–21.12.2018
Valintakoe 4.2.2019
Koulutus toteutuu verkossa 1.4.–30.9.2019

TÄYTÄ SÄHKÖINEN HAKEMUS


Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1 sekä hakukelpoisuus korkeakouluopintoihin.

Valmentavassa koulutuksessa kehitetään valmiuksia edetä ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin. Koulutus toteutetaan verkossa eri ammattikorkeakoulujen yhteisopettajuutena. Valitsemastaan opintopolusta riippumatta opiskelija suorittaa koulutuksen aikana opintoja vähintään viidessä eri ammattikorkeakoulussa. 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Koulutuksen rakenne:

 • Alakohtainen osaaminen ja suomen kieli, 15 op
 • Englannin kieli, 5 op
 • Alakohtainen matematiikka, 5 op
 • Opiskelutaidot, 5 op

Koulutus koostuu yleisestä kaikille opiskelijoille yhteisestä opintojaksosta sekä eri ammattialoihin painottuvista moduuleista ja monialaisesta moduulista. Vuoden 2019 verkkokoulutuksessa opiskelija valitsee yhden seuraavista opintopoluista:

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Liiketalouden ala
 • Tekniikan ala
 • Monialainen

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa.  

Tärkeitä tavoitteita ovat esim. 

 • itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa 
 • oman oppimisen ja opitun asian reflektointi 
 • oman mielipiteen ilmaiseminen ja kriittisyys 
 • korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus 
 • yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen 
 • erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen 
 • erilaisten tekstityyppien tuntemus ja kyky ymmärtää ja laatia korkeakouluopiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä 
 • suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolle B2 
 • peruslaskutoimitusten hallinta 
 • taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa.
Koulutuksen toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua (noin 34 tuntia viikossa).

Koulutus sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa: 

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP)
 • toisen asteen ammatillinen tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 5.–21.12.2018. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääsee tältä sivulta hakuaikana. Hakijan tulee valita hakulomakkeella, minkä alan koulutukseen hän hakee ja missä ammattikorkeakoulussa suorittaa valintakokeen.

Valintakoekutsut ja ohjeet ennakkotehtävään lähetetään sähköpostitse viimeistään 21.1.2019.

Valintakoe järjestetään seitsemässä ammattikorkeakoulussa maanantaina 4.2.2019. Valintakokeeseen sisältyy kirjallisia tehtäviä sekä ryhmäkeskustelu. Valintakokeella mitataan kirjallista ja suullista kielitaitoa sekä digitaalisia taitoja.

Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä. 

Jokaiseen eri alan koulutukseen valitaan enintään 15 opiskelijaa valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 20.2.2019.

Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja toimittaa hakukelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset hakijapalveluihin 4.3.2019 mennessä. 
Alkuperäiset todistukset tarkistetaan koulutuksen alkaessa.

Lisätietoja:

simhe@oamk.fi

Katri Kosonen 040 141 5374

Jaana Rissanen 040 642 8584

Eija Svanberg 040 141 5365

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.