Valmentava koulutus alkaa 3.9.2018

Koulutus (30 opintopistettä) sisältää:

-Opiskelutaidot, työelämätuntemus ja opintojen ohjaus
-Suomen kielen perustason kertausta
-Matematiikan perusteet
-Suomen kielen suullinen viestintä
-Suomen kielen kirjallinen viestintä
-Asiantuntijaviestintä korkeakoulussa ja työelämässä
-Projektityö
 

Koulutus kestää 3.9.2018 – 28.2.2019 ja on ilmaista. Opiskelu edellyttää osallistumista tunneille, motivaatiota ja noin B1.1-tasoista suomen kielen taitoa.

Koulutukseen haetaan 15.8. – 30.8.2018 sähköisesti kohdasta maahanmuuttajakoulutus: http://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/

Koulutukseen valitaan kirjallisella kokeella ja haastattelulla. Koe pidetään perjantaina 31.8.2018 kello 9.00.  Mukana tulee olla henkilökortti tai passi.

Koetilaisuus ja koulutus järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalouden osastossa. Koulun osoite on Teuvo Pakkalan katu 19, A-aula.

 Lisätietoja:

simhe@oamk.fi

Katri Kosonen 040 141 5374

Jaana Rissanen 040 642 8584

Eija Svanberg 040 141 5365