Valmentava koulutus alkaa 3.9.2018

Koulutus (30 op) sisältää suomen kieltä, opiskelutaitoja ja työelämätuntemusta, matematiikkaa sekä suunnitelman jatko-opintoihin.

Koulutus kestää 3.9.2018 – 28.2.2019 ja on ilmaista. Opiskelu edellyttää osallistumista tunneille, motivaatiota ja noin B1.1-tasoista suomen kielen taitoa.

Koulutukseen haetaan 1.6.2018 – 12.8.2018 sähköisesti kohdasta maahanmuuttajakoulutus: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/

Koulutukseen valitaan kirjallisella kokeella ja haastattelulla. Kirjallinen koe pidetään torstaina 16.8.2018 kello 9.00 – 11.00 ja haastattelu perjantaina 17.8.2018. Aika haastatteluun ilmoitetaan kirjallisen kokeen yhteydessä. Jokaisen pitää osallistua kokeeseen ja haastatteluun. Mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Opiskelijavalinnassa voidaan käyttää harkintaa.

Koetilaisuudet ja koulutus järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalouden osastossa (osoite: Teuvo Pakkalan katu 19, A-aula).

 

Lisätietoja:

simhe@oamk.fi

Katri Kosonen 040 141 5374

Jaana Rissanen 040 642 8584

Eija Svanberg 040 141 5365