koulutuksessa oppii robotiikkaa

Roboedu 

Opiskele kollaboratiivisen robotiikan erityisosaajaksi

Opiskele kollaboratiivisen robotiikan erityisosaajaksi

Joustava-automaatio muuttaa jatkuvasti käsitystämme työstä ja sen sisällöstä. Jotta yritykset voisivat hyödyntää tätä uusinta teknologiaa sen tarjoaman kilpailuedun saavuttamiseksi, tarvitsevat he yhteistoiminnallisen robotiikan erityisosaajia.

Yhteistoiminnalliset robotit eli cobotit ovat joustavan automaation sovelluksia ja tekevät vaivattomasti yhteistyötä ihmisten kanssa. Ne sopivat täydellisesti toistuviin, yksinkertaisiin työvaiheisiin pienten ja keskisuurten sarjojen tuotannossa ja palvelutoiminnassa. Cobotteja voidaan käyttää esimerkiksi työstökoneen panostamiseen, erilaisten kappaleiden ja tuotteiden käsittelyyn, hitsaukseen tai vaikkapa hierontaan. Sovelluskohteita on rajattomasti, sillä cobotit voivat työskennellä yhteistoiminnassa ihmisten kanssa, eikä niitä tarvitse eristää häkkiin perinteisten teollisuusrobottien tavoin. 

Roboedu on joustavan automaation täydennyskoulutus, joka laajentaa osaamistasi erityisesti joustavan automaation käytännön toteutuksissa. Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille.

Opiskelijamäärä ja laajuus
25 opiskelijaa
120 opintopistettä

Hakuaika
7.-16.9.2018

Opinnot

Perus- ja ammattiopinnot luovat valmiudet joustavan automaation käyttöönottoon. Voit suorittaa nämä opinnot joko työn ohessa monimuoto-opiskeluna tai normaalina päiväopiskeluna. Viimeiset puoli vuotta opiskelet projektiopinnoissa käytännön taitoja valitsemassasi yrityksessä henkilökuntamme vahvalla tuella.

Yrityksessä suunnittelet ja toteutat joustavan automaation käyttökohteeseen demolaitteiston ja demonstroit sen toimintaa todellisessa tuotantoympäristössä. Tekemäsi demonstraation perusteella yritykset päättävät, hankkivatko vastaavan laitteiston käyttöönsä. Investointipäätöksen jälkeen yritykset saavat siis käyttöönsä sekä tarvitsemansa robotiikan osaamisen että henkilöstön palkkaaman sinut.

Opetussuunnitelmat opinto-oppaassa:
Koneautomaation ja robotiikan erikoistumisjakso (TAY2018S-ROB1)

Koneautomaation ja robotiikan erikoistumisjakso (TAY2018S-ROB2)

Tietoja koulutuksesta

Tietoja koulutuksestaKoulutus alkaa lokakuussa 2018 viikolla 42 ja kestää 1-2 vuotta aikaisemmasta osaamisestasi ja koulutuksestasi riippuen. Koulutus koostuu konetekniikan perusopinnoista (30 opintopistettä), koneautomaation ammattiopinnoista (60 opintopistettä) ja projektiharjoittelusta (30 opintopistettä).

Koulutuksen sisältöä voidaan muokata osaamisesi perusteella omaa oppimistasi tukevaksi. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta saat siitä hyvän pohjan jatkaa opintojasi konetekniikan insinööriksi. Opiskelija voi suorittaa tämän koulutuksen normaalisti päiväopintoina tai monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot ovat usein ajasta ja paikasta riippumattomia.

Hakeminen

Haku on päättynyt ja opiskelijat Roboedu-koulutukseen on valittu. Onnea valituille!

Koulutus alkaa 18.10. klo 8.15 Kotkantien kampuksella. Mikäli hakijalla on tarve sähköturvallisuuskoulutukselle tulee hänen osallistua siihen 15.16.10.2018.

Lisätietoja

Oulun TE-toimisto (Torikatu 34–40) järjestää infotilaisuuden koulutuksesta ja siihen tarjolla olevista tukimuodoista perjantaina 7.9. kello 9. Voit myös tarkistaa mahdollisuutesi omaehtoiseen opiskelun tukeen TE-toimiston verkkosivuilta tai työvoimaneuvojaltasi. Tervetuloa mukaan!

Hakuaika koulutukseen on 7.-16.9.2018. Täytä oheinen hakulomake ja lisää CV:si hakemuksen liitteeksi. Tieto valinnasta lähetetään hakijalle viimeistään 8.10.2018.

Lisätietoja koulutuksesta antaa konetekniikan tutkintovastaava
Timo Väyrynen, 040 652 6826timo.vayrynen@oamk.fi.

Olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä tämän
koulutuksen toteuttamiseen.