React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä
React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Vertaistukimalli

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Chatbot-avustaja

Chatbotit ovat useimmille tuttuja asiakaspalvelutilanteista, joiden yhteydessä bottimuotoinen asiakaspalvelija saattaa tarjota apuaan tietokoneen näytöllä. Chatbotteja voidaan hyödyntää myös muin tavoin – kuten esimerkiksi ohjelmoinnin opettelussa:

 • Chatbotit voivat tarjota interaktiivisen oppimiskokemuksen, jossa oppijat voivat keskustella chatbotin kanssa ja saada heille annetut tehtävät ratkaistua. Tämä voi tehdä oppimisesta mielekkäämpää ja helpommin lähestyttävää
 • Chatbotit voivat tarjota harjoituksia ja tehtäviä, jotka ovat täydellisiä ohjelmoinnin perusteiden opetteluun. Ne voivat esittää kysymyksiä, jotka koskevat käytetystä ohjelmointikielellä ja antaa ohjeita koodin kirjoittamiseen
 • Chatbotit voivat tarjota 24/7-muotoista tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat apua koodauksessa tai muissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä
 • Chatbotit voivat myös auttaa edistyneemmissä aiheissa, kuten algoritmien ja tietorakenteiden hallinnassa tai lähdekoodin optimoinnissa

Chatbotin käymä keskustelu voidaan nähdä puumaisena rakenteena, jonka oksia pitkin edetään käyttäjän valintojen mukaisesti. Perinteinen chatbot-toteutus on siksi jäykähkö, mutta sen rinnalle on tullut teknologioita, jotka mahdollistavat luonnollisemman vuoropuhelun. Esimerkiksi NLP (Natural Language Processing) teknologia mahdollistaa käyttäjän ilmaisujen jäsentelyn, jotta chatbot voi analysoida ja reagoida luontevasti käyttäjän syötteisiin.

Tässä hankkeessa pilotoitu Dialogflow on Googlen kehittämä chatbot-alusta, jota käyttäen voidaan luoda ja hallinnoida chatbot-sovelluksia. Se tarjoaa käyttäjäystävällisiä työkaluja, kuten käyttöliittymän ja kielen tunnistusominaisuudet, jotka tukevat chatbotin luomista. Luomistyön aikana chatbot harjoitetaan reagoimaan erilaisiin, esimerkiksi kurssitehtäviä koskeviin, kysymyksiin. Harjoituksesta huolimatta on mahdollista, että kysymyksiin ei löydy ennalta määriteltyä vastausta chatbotin tietovarastoista. Silloin voidaan hyödyntää tekoälypalveluita kuten ChatGPT, jotka kykenevät suurista tietomassoista kerätyn aineiston perusteella vastaamaan esimerkiksi ohjelmointirajapintoja koskeviin kysymyksiin.

Dialogflow-chatbot ja ChatGPT voidaan integroida yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin chatbot-sovellus voi hyödyntää sekä harjoitettuja ominaisuuksia että ChatGPT:n prosessointitaitoa. Integraatio voidaan tehdä käyttämällä Dialogflow’n Webhook-ominaisuutta, jonka avulla Dialogflow voi lähettää tietyissä tilanteissa käyttäjän kysymyksen ChatGPT:lle, joka prosessoi ja tuottaa vastauksen. Tämä integraatio parantaa chatbot-sovelluksen kykyä ymmärtää ja vastata käyttäjän kysymyksiin.

Oheinen kaavio havainnollistaa chatbot-avustajan kehitykseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyviä rooleja. Modernit alustat, kuten Dialogflow, eivät vaadi opettajaroolissa olevalta syvällistä teknistä tietämystä. Lisäksi esimerkiksi knowledge base –tyyppisen tietovaraston luomisessa voidaan hyödyntää tekoälypalvelun suorittamaa tekstin analysointia ja generointia, mikä keventää opettajan osalta työprosessia.

 

Chatbot-avustaja – käyttötapauskaavio

Chatbot-avustajan käytön aikana chatbot tunnistaa aluksi, liittyykö käyttäjän kysymys kontekstiin (kuten kurssiin, jonka avustajana chatbot toimii). Jos tunnistaminen onnistuu, pyrkii chatbot ensisijaisesti vastaamaan kysymyksiin etsimällä ratkaisuja ennaltamääritellyistä tietovarastoista. Mikäli vastausta ei löydy, ohjataan kysymys ChatGPT-palvelulle. Siinä tapauksessa, että tekoälykään ei kykene tuottamaan mielekästä vastausta, voidaan käyttäjä ohjata hakemaan vastausta UKK-tikettiä käyttämällä. Alla näkyvä kaavio havainnollistaa tätä prosessia.

Chatbot-avustaja aktiviteettikaavio

Chatbot-avustaja voidaan liittää Web-sivulle tai se voidaan liittää upotuksena esimerkiksi Moodle- tai Slack-näkymään. Erillisiä toteutuksia eri jakelualustoille ei siis tarvita.

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Työelämäyhteistyö

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

UKK-tiketit

 • Kuvaus järjestelmästä
 • Tausta, eli mitä ongelmaa kehitetty ratkaisemaan
 • Lista ominaisuuksista
 • Kenelle (opettajat ja opiskelijat)
 • Yleisesti miten käytetään
 • LTI1.1 ja LTI1.3 tuesta mainitseminen
 • Voi käyttää ilman LMS:ää
 • Muutama screenshot
 • Linkit:
 • Lähdekoodi: https://github.com/Digivertaisverkko
 • App:n URL
 • Ohjesivulle GitHub wikiin
 • Digipedagogiseen malliin, jossa kuvataan opetukseen integroiminen