« Takaisin

KIIKKU - VAUVAPERHETYÖN® KOULUTUS

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:23 op
Koulutusaika:19.9.2019 - 14.5.2020
Hakuaika: - 18.8.2019
Hinta:1950,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin, aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Tavoite

Koulutus antaa valmiuden toimia Kiikku-vauvaperhetyöntekijänä ja valmiuksia kehittää vauvaperhetyötä organisaatiossaan.

Kohderyhmä

Kohderyhmä Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja lähihoitajat tai muut asiantuntijat, jotka työskentelevät lapsi- ja perhepalveluita tuottavissa yksiköissä. Osallistujalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus lasten ja lapsiperheiden parissa työskentelystä.

Sisällöt

Vauvan kehitys ja varhaisen vuorovaikutuksen arviointi (5 op)
- Vauvan psyykkinen, sensomotorinen ja puheen kehitys
- Varhainen vuorovaikutus, sen havainnointi ja arvointi
- Perheiden moninaisuus ja perhedynamiikka

Kiikku - vauvaperhetyö tukemisen menetelmänä (5 op)
- Lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen tukeminen vauvalähtöisesti (Kiikku ideologia)
- Perheen voimavaraistumisen tukeminen
- Erilaiset vauvaperhetyön keinot (mm. leikki, huolen puheeksi ottaminen, videoavusteinen ohjaus)

Yhteistyöverkostot ja ammatillisen osaamisen syventäminen (5 op)
- Vauvaperhetyön yhteistyöverkosto
- Oman ammatillisen osaamisen reflektointi, itsearviointi ja vertaistuki
- Kehittämistehtävässä syvennytään vauvaperhetyössä kehittymiseen asiakasperheissä tapahtuvan työskentelyn kautta.

Harjoittelu 8 op

Koulutukseen liittyen on mahdollisuus suorittaa Imetysohjaajakoulutus (1 op)

Toteutusajat

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta, verkko-oppimisesta, itsenäisestä opiskelusta oppimispäiväkirjan avulla sekä kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävässä syvennetään työntekijän osaamista vauvaperhetyössä, joka tukee Kiikku -vauvaperhetyön® kehittämistä myös omassa työyhteisössä.

Osallistujalla tulee olla mahdollisuus suorittaa vauvaperhetyön harjoittelua koulutuksen aikana. Harjoittelun laajuus on 8 op (n. 5 vkoa). Harjoittelupaikan hankinnasta huolehtii opiskelija itse. Harjoitteluun liittyen järjestetään ryhmämentorointitapaamisia ja vertaisoppimista.

Lähiopetuspäivät:
19. - 20.9.2019
17.10.2019
28. - 29.11.2019
12.- 13.12.2019
23. - 24.1.2020
20.2.2020
19.3.2020
27. - 28.4.2020
14.5.2020

Kouluttaja(t)

Tutkintovastaava, Lehtori, Kätilötyö
040 1415724
Lehtori, Terveydenhoitotyö
050 5423495

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369