« Takaisin

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:15 op
Koulutusaika:1.10.2020 - 16.4.2021
Hakuaika: - 10.5.2020
Hinta:3400,00 € (alv 0 %), sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin, kahdet kahvit
Osallistujia enintään:25
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (fysioterapeutin tutkinto).

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet
• Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen
• Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan
voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
• Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen
osaaminen
• Arviointi ja kehittämisosaaminen

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.

Toteutusajat

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Koulutus sisältää lähiopetusta (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuspäivät, Kontinkankaan kampus, Oulu:
1. - 2.10.2020
29. - 30.10.2020
26. - 27.11.2020
21. - 22.1.2021
18. - 19.2.2021
18. - 19.3.2021
15. - 16.4.2021

Kouluttaja(t)

Lehtori, Fysioterapia
050 5973326
Yliopettaja, Terveydenhoitotyö
040 6733739

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369