« Takaisin

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:15 op
Koulutusaika:30.9.2021 - 8.4.2022
Hakuaika: - 30.5.2021
Hinta:3400,00 € (alv 0 %), sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin, yhdet kahvit
Osallistujia enintään:25
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (fysioterapeutin tutkinto).

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet
• Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen
• Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan
voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
• Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen
osaaminen
• Arviointi ja kehittämisosaaminen

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.

Toteutusajat

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä. Koulutus sisältää lähiopetusta (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuspäivät, Kontinkankaan kampus, Oulu tai vallitsevan tilanteen vuoksi verkossa.
30.9. - 1.10.2021
28. - 29.10.2021
25. - 26.11.2021
20. - 21.1.2022
17. - 18.2.2022
17. - 18.3.2022
7. - 8.4.2022

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 5973326
Yliopettaja, Hoitoalat 2
040 6733739

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369