« Takaisin

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:15 op
Koulutusaika:29.9.2022 - 14.4.2023
Hakuaika: - 15.5.2022
Hinta:3500,00 € (alv 0%) sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja kahdet kahvit
Osallistujia enintään:25
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tai fysioterapeutin tutkinto). Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen ja työelämäosaaminen • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen • Työterveystoiminnan arviointi ja kehittämisosaaminen

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.

Sisällöt

* Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen 

* Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 

* Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen

* Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen  

 

 

Toteutusajat

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä. Koulutus sisältää lähiopetusta (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuspäivät, Kontinkankaan kampus, Oulu tai vallitsevan tilanteen vuoksi verkossa.

29. - 30.9.2022
3. - 4.11.2022
1. - 2.12.2022
19. - 20.1.2023
16. - 17.2.2023
16. - 17.3.2023
13. - 14.4.2023

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 5973326
Yliopettaja, Hoitoalat
040 6733739

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369