« Takaisin

Optometristi - Pro -auctore lääkkeenmääräyskoulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:8 op
Koulutusaika:20.1.2020 - 24.4.2020
Hakuaika: - 12.1.2020
Hinta:2300,00 €, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin (559/1994) heinäkuussa 2010 tulleen muutoksen (433/2010) myötä voidaan lisäkoulutuksen suorittaneelle laillistetulle optikolle tai optometristille antaa oikeus käyttää määräämiään ja apteekista hankkimiaan, vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan, lääkkeitä. Oikeus voidaan myöntää optikolle tai optometristille, joka on perustutkinnon lisäksi hankkinut erikoispätevyyden lisäkoulutuksella. Koulutuksesta saamansa todistuksen nojalla optikoilla on oikeus hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta täydennyskoulutuksen antaman erikoispätevyyden sisällyttämistä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa optikolle yksilöintitunnuksen lääkemääräyksien laatimista varten.

Tavoite

Koulutuksen käyneet omaavat riittävät teorian ja käytännön valmiudet itsenäistä optikon vastaanottotoiminnan harjoittamista varten diagnostisia farmaseuttisia lääkeaineita käytettäessä.
Koulutuksen käyneet osaavat:
- Kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveyshistorian ja ymmärtävät sen merkityksen
- Tunnistaa silmään ja näkemiseen vaikuttavien yleissairauksien vaikutusmekanismit silmään
- Tunnistaa yleisempien silmäsairauksien kliiniset merkit
- Valita tarkoituksenmukaisen lääkeaineen ja käyttää lääkeaineita turvallisesti asiakastyössään
- Käyttää silmäsairauksien näköfysiologisia perusseulontatestejä
- Käyttää mikroskooppia silmän etu- ja takaosien tarkasteluun sekä tulkita löydökset
- Valita tarkoituksenmukaiset silmän etu- ja takaosien erityistutkimusmenetelmät
- Kirjata tutkimuksen tulokset potilaskorttiin ja määrittää jatkohoidon tarpeen

Opetusmateriaali

Luentomateriaali ja kirjallisuus

Vaadittavat esitiedot

Optikon tai optometristin tutkinto

Kohderyhmä

Optikon tai optometristin tutkinnon suorittaneet. Piilolasikoulutus suotava.

Sisällöt

YLEISLÄÄKETIEDE JA SILMÄN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA
Etäjakso
Teoriajakso

SILMÄLÄÄKETIEDE / SILMÄ PATOLOGIA
Etäjakso
Teoriajakso

Toteutusajat

Etäjakso 20.1. - 19.4.2020, Oppimisympäristö Moodle
Lähijakso 20.4. - 24.4.2020, Oulun ammattikorkeakoulu

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Optometria
040 1418349
Lehtori, Hoitoalat, yhteiset
040 1415677
Lehtori, Optometria
040 1415723
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus, yhteiset
040 1415719

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369