« Takaisin koulutuslistaan

Optometristi - Pro -auctore lääkkeenmääräyskoulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:8 op
Koulutusaika:16.9.2024 - 21.11.2024
Hakuaika: - 5.5.2024
Hinta:2300,00 € (alv 0 %), sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja kahdet kahvit
Osallistujia enintään:16
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus

Yleiskuvaus opinnoista

Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin (559/1994) heinäkuussa 2010 tulleen muutoksen (433/2010) myötä voidaan lisäkoulutuksen suorittaneelle laillistetulle optikolle tai optometristille antaa oikeus käyttää määräämiään ja apteekista hankkimiaan, vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan, lääkkeitä. Oikeus voidaan myöntää optikolle tai optometristille, joka on perustutkinnon lisäksi hankkinut erikoispätevyyden lisäkoulutuksella. Koulutuksesta saamansa todistuksen nojalla optikoilla on oikeus hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta täydennyskoulutuksen antaman erikoispätevyyden sisällyttämistä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa optikolle yksilöintitunnuksen lääkemääräyksien laatimista varten.

Tavoite

Koulutuksen käyneet omaavat riittävät teorian ja käytännön valmiudet itsenäistä optikon vastaanottotoiminnan harjoittamista varten diagnostisia farmaseuttisia lääkeaineita käytettäessä. Koulutuksen käyneet osaavat: - Kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveyshistorian ja ymmärtävät sen merkityksen - Tunnistaa silmään ja näkemiseen vaikuttavien yleissairauksien vaikutusmekanismit silmään - Tunnistaa yleisempien silmäsairauksien kliiniset merkit - Valita tarkoituksenmukaisen lääkeaineen ja käyttää lääkeaineita turvallisesti asiakastyössään - Käyttää silmäsairauksien näköfysiologisia perusseulontatestejä - Käyttää mikroskooppia silmän etu- ja takaosien tarkasteluun sekä tulkita löydökset - Valita tarkoituksenmukaiset silmän etu- ja takaosien erityistutkimusmenetelmät - Kirjata tutkimuksen tulokset potilaskorttiin ja määrittää jatkohoidon tarpeen

Opetusmateriaali

Luentomateriaali ja kirjallisuus

Vaadittavat esitiedot

Optikon tai optometristin tutkinto

Kohderyhmä

Optikon tai optometristin tutkinnon suorittaneet. Piilolasikoulutus suotava.

Sisällöt

YLEISLÄÄKETIEDE JA SILMÄN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA Etäjakso Teoriajakso SILMÄLÄÄKETIEDE / SILMÄ PATOLOGIA Etäjakso Teoriajakso

Toteutusajat

Etäjakso: 16.9. - 17.11.2024, Oppimisympäristö Moodle
Kontaktijakso: 18. - 21.11.2024, Oulun ammattikorkeakoulu

Kontaktijakson aikataulu:
ma klo 10 - 18
ti- ke klo 9 - 18
to 9 - 16

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Terveysala
040 1418349
Lehtori, Terveysala
040 1415723
Tutkintovastaava, Lehtori, Terveysala
040 1415703
Lehtori, Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
040 1415719

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369