« Takaisin

Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optikoille ja optometristeille

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:4.11.2019 - 10.12.2019
Hakuaika: - 13.10.2019
Hinta:890,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä kahdet kahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon asiantuntijana (optikon/ optometristin pohjakoulutus).

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa optikon käytännön ammattitaitoa toimiessaan työterveyshuollon asiantuntijana. Teoriaopinnot rakentuvat kansallisiin ohjeistuksiin sekä näyttöön perustuvaan tutkittuun tietoon. Työelämälähtöisenä tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista työelämän näkökulmasta.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua optikon ja optometristin tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Sisällöt

Työterveyshuollon moniammatillinen toimintaympäristö
Työterveyshuollon lainsäädäntö
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö
Optikko työterveyshuollon asiantuntijana
Työnäkeminen
Näönsuojelu

Toteutusajat

Koulutuksen etäjakso: 4.11. - 29.11.2019, oppimisympäristö Moodle
Koulutuksen kontaktijakso: 9. - 10.12.2019, Oulun ammattikorkeakoulu

Kouluttaja(t)

Lehtori, Fysioterapia
050 5973326
Ei henkilöstöä,
040 6282216
Jussi Kärhä, työnäköoptikko, Suomen Työnäköseura ry
Eino Sarkkinen, työnäköoptikko

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369