« Takaisin

Työhyvinvointivalmentaja

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:10 op
Koulutusaika:5.11.2019 - 20.3.2020
Hakuaika: - 18.10.2019
Hinta:950,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Työhyvinvointivalmentajakoulutus antaa valmiudet toimia työhyvinvoinnin asiantuntijana ja kehittäjänä. Koulutuksen aikana muodostuu kokonaisvaltainen näkemys työhyvinvoinnista. Koulutus lisää työhyvinvointiin liittyvää viestintä- ja kehittämisosaamista, sekä antaa valmiuksia arvioida työhyvinvointia ja toimia työelämän haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Tavoite

Työhyvinvointivalmentaja lisää organisaatioiden työhyvinvoinnin osaamista, suunnitelmallista ja ratkaisukeskeistä kehittämistä sekä työyhteisön vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunut, sitoutunut, innovatiivinen ja yhteisöllinen. Työhyvinvointi lisää myös tuloksellisuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kuluja. Henkilöstöstään huolehtivassa organisaatiossa voidaan hyvin ja se on houkutteleva yhteistyökumppani ja työnantaja.

Kohderyhmä

Työhyvinvointivalmentajakoulutus on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnin edistämisestä ja johtamisesta kiinnostuneille.

Sisällöt

5.11.2019 klo 17.00 - 18.30
Työhyvinvointikoulutukseen osallistuvien ennakkotapaaminen Skype-yhteyden kautta. Tapaamisen tarkoituksena antaa infoa koulutuksesta ja valmistautumisesta siihen. Linkki ja ennakkotapaamisen ohjelma lähetetään osallistujille myöhemmin

11.11.2019 klo 9.00 - 15.30
Työhyvinvoinnin kehollisuus
Työhyvinvointi moniulotteisena ilmiönä

12.11.2019
Itsetuntemus ja reflektiivisyys työhyvinvoinnin edistämisen lähtökohtina
Viestintä työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta

13.12.2019
Työhyvinvoinnin kehollisuus ICF -mallin hyödyntäminen työhyvinvoinnin edistämisessä
Valmennuksen ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät työhyvinvoinnin edistämisessä

23.1.2020
Viestintä työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
Ammatilliset vuorovaikutustaidot ja sosiaalisten dilemmatilanteiden ratkaiseminen

18.2.2020
Työhyvinvoinnin johtaminen, strategian näkökulmasta
Valmennuksen ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät työhyvinvoinnin edistämisessä

20.3.2020
Työhyvinvoinnin edistämisen menetelmiä osallistujien esittämien ideoiden ja toiveiden perusteella
Työhyvinvointivalmentajana toimiminen

Toteutusajat

5.11.2019 klo 17.00 - 18.30 Ennakkotapaaminen Skype-yhteyden kautta.
11.11.2019 klo 9.00 - 15.30
12.11.2019 klo 9.00 - 15.30
Välitehtävät
13.12.2019 klo 9.00 - 15.30
Välitehtävä
23.1.2020 klo 9.00 - 15.30
Välitehtävä
18.2.2020 klo 9.00 - 15.30
Välitehtävä
20.3.2020 klo 9.00 - 15.30

Kouluttaja(t)

Yksikönjohtaja, Liiketalous, yhteiset
050 3626141
Lehtori, Fysioterapia
050 5973326
Yliopettaja, Hoitotyö
050 3046698
Yliopettaja, Johtaminen, markkinointi, kirjasto- ja tietopalvelu
040 1415261
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1415226
Saija Koski-Verrollot, Projektisuunnittelija, Kouluttaja, Kasvatus- ja hallintotiede, johtaminen / Oulun yliopisto, p. 040 820 7636

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Edellisten toteutusten suorittaneiden palautteita koulutuksesta:

"Itselleni parasta antia koulutuksessa olivat työhyvinvoinnin edistämisen konkreettiset menetelmät. Niitä olen hyödyntänyt jo koulutuksen aikana."

"Tästä opiskelijaryhmästä on tullut tärkeä. Olen tavannut täällä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista kuin minäkin. Harvoin pääsee niin mielenkiintoisiin keskusteluihin kuin täällä koulutuksessa."

"Innostuin koulutuksessa siitä, mitä kaikkea voimme kaikki tehdä oman työhyvinvointimme eteen. Myös sitä olen paljon miettinyt, miten olisin työkavereiden työhyvinvointia edistävä tyyppi, enkä sitä heikentävä."