« Takaisin

Työhyvinvointivalmentaja

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:10 op
Koulutusaika:15.2.2022 - 3.10.2022
Hakuaika: - 23.1.2022
Hinta:1300,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Työhyvinvointivalmentajakoulutus antaa valmiudet toimia työhyvinvoinnin asiantuntijana ja kehittäjänä. Koulutuksen aikana muodostuu kokonaisvaltainen näkemys työhyvinvoinnista. Koulutus lisää työhyvinvointiin liittyvää viestintä- ja kehittämisosaamista, sekä antaa valmiuksia arvioida työhyvinvointia ja toimia työelämän haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Tavoite

Työhyvinvointivalmentaja lisää organisaatioiden työhyvinvoinnin osaamista, suunnitelmallista ja ratkaisukeskeistä kehittämistä sekä työyhteisön vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunut, sitoutunut, innovatiivinen ja yhteisöllinen. Työhyvinvointi lisää myös tuloksellisuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kuluja. Henkilöstöstään huolehtivassa organisaatiossa voidaan hyvin ja se on houkutteleva yhteistyökumppani ja työnantaja.

Kohderyhmä

Työhyvinvointivalmentajakoulutus on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnin edistämisestä ja johtamisesta kiinnostuneille.

Sisällöt

15.2.2022 klo 10.30 - 16.00 Orientaatiota koulutukseen ja työhyvinvointiin ilmiönä, Aivoterveyden edistäminen


16.2.2022 klo 9.00 - 15.30, Työhyvinvoinnin kehollisuus, Viestintä työhyvinvoinnin edistämisessä


5.4.2022 (Webinaari) klo 9.00 - 15.30 Valmentamisen menetelmät työhyvinvoinnin edistämisessä ja työhyvinvointivalmentajan toiminnassa, Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys työhyvinvoinnin edistämisessä ja työhyvinvointivalmentajan toiminnassa


10.5.2022 (Webinaari) klo 9.00 - 15.30 Itsetuntemuksen teemat, Ristiriitatilanteiden ratkaisujen menetelmät


8.6.2022 (Webinaari) klo 9.00 - 15.30 Viestintä työhyvinvoinnin edistämisessä, Työhyvinvointivalmentajana toimimisen mahdollisuudet 


6.9.2022 (Webinaari) klo 9.00 - 15.30 Strateginen johtaminen työhyvinvoinnin edistämisen suuntaajana, Aivoterveyden edistäminen 


3.10.2022 klo 9.00 - 15.30 Työhyvinvoinnin kehollisuus, Reflektointia ja arviointia THV koulutuksesta 

Toteutusajat

15.2.2022 klo 10.30 - 16.00, Kontinkankaan kampus
16.2.2022 klo 9.00 - 15.30, Kontinkankaan kampus
5.4.2022 klo 9.00 - 15.30, Webinaari
10.5.2022 klo 9.00 - 15.30, Webinaari
8.6.2022 klo 9.00 - 15.30, Webinaari
6.9.2022 klo 9.00 - 15.30, Webinaari
3.10.2022 klo 9.00 - 15.30, Kontinkankaan kampus

Kouluttaja(t)

Yksikönjohtaja, Liiketalous
050 3626141
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 5973326
Yliopettaja, Hoitoalat 1
050 3046698
Yliopettaja, Liiketalous
040 1415261
Lehtori, Liiketalous
050 4018586
Yliopettaja, Hoitoalat 2
040 6733739
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415226

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Edellisten toteutusten suorittaneiden palautteita koulutuksesta:

"Itselleni parasta antia koulutuksessa olivat työhyvinvoinnin edistämisen konkreettiset menetelmät. Niitä olen hyödyntänyt jo koulutuksen aikana."

"Tästä opiskelijaryhmästä on tullut tärkeä. Olen tavannut täällä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista kuin minäkin. Harvoin pääsee niin mielenkiintoisiin keskusteluihin kuin täällä koulutuksessa."

"Innostuin koulutuksessa siitä, mitä kaikkea voimme kaikki tehdä oman työhyvinvointimme eteen. Myös sitä olen paljon miettinyt, miten olisin työkavereiden työhyvinvointia edistävä tyyppi, enkä sitä heikentävä."