« Takaisin

Työhyvinvointivalmentaja

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:10 op
Koulutusaika:10.5.2022 - 22.11.2022
Hakuaika: - 24.4.2022 1.5.2022 (jatkettu)
Hinta:1300,00 € + alv, sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Verkko-opetus

Yleiskuvaus opinnoista

Työhyvinvointivalmentajakoulutus antaa valmiudet toimia työhyvinvoinnin asiantuntijana ja kehittäjänä. Koulutuksen aikana muodostuu kokonaisvaltainen näkemys työhyvinvoinnista. Koulutus lisää työhyvinvointiin liittyvää viestintä- ja kehittämisosaamista, sekä antaa valmiuksia arvioida työhyvinvointia ja toimia työelämän haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Tavoite

Työhyvinvointivalmentaja lisää organisaatioiden työhyvinvoinnin osaamista, suunnitelmallista ja ratkaisukeskeistä kehittämistä sekä työyhteisön vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunut, sitoutunut, innovatiivinen ja yhteisöllinen. Työhyvinvointi lisää myös tuloksellisuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kuluja. Henkilöstöstään huolehtivassa organisaatiossa voidaan hyvin ja se on houkutteleva yhteistyökumppani ja työnantaja.

Kohderyhmä

Työhyvinvointivalmentajakoulutus on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnin edistämisestä ja johtamisesta kiinnostuneille.

Sisällöt

10.5.2022 klo 9.00  - 12.00 Orientaatiota koulutukseen ja työhyvinvointiin ilmiönä

10.5.2022 klo 12.45 - 15.30 Viestintä työhyvinvoinnin edistämisessä 

11.5.2022 klo 9.00 - 12.00 Työhyvinvointi moniulotteisena ilmiönä. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys työhyvinvoinnin edistämisessä ja työhyvinvointivalmentajan toiminnassa

11.5.2022 klo 12.45 - 15.30 Valmentamisen menetelmät työhyvinvoinnin edistämisessä ja työhyvinvointivalmentajan toiminnassa

8.6.2022 klo 9.00 - 12.00 Aivoterveyden edistäminen 

8.6.2022 klo 12.45 - 15.30 Työhyvinvoinnin kehollisuus 

6.9.2022 klo 9.00 - 12.00 Strateginen johtaminen työhyvinvoinnin edistämisen suuntaajana 

6.9.2022 klo 12.45 - 15.30 Itsetuntemuksen edistäminen, itsereflektion taidot 

3.10.2022 klo 9.00 - 12.00 Ristiriitatilanteiden ratkaisujen menetelmät

3.10.2022 klo 12.45 - 15.30 Viestintä työhyvinvoinnin edistämisessä 

21.11.2022 klo 9.00 - 12.00 Aivoterveyden edistäminen

21.11.2022 klo 12.45 - 15.30 Työhyvinvoinnin kehollisuus 

22.11.2022 klo 9.00 - 12.00 Työhyvinvointivalmentajana toimimisen mahdollisuudet

22.11.2022 klo 12.45 - 15.30 Työhyvinvointivalmentajien yhteistyö ja verkostoituminen, Koulutuksen arviointi ja päätös 

 

 

 

Toteutusajat

Koulutukseen sisältyy webinaarien välillä pienryhmäkokoontumisia, joiden ajankohdat sovitaan erikseen koulutuksen alettua.

Kouluttaja(t)

Yksikönjohtaja, Liiketalous
050 3626141
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 5973326
Yliopettaja, Hoitoalat
050 3046698
Yliopettaja, Liiketalous
040 1415261
Lehtori, Liiketalous
050 4018586
Yliopettaja, Hoitoalat
040 6733739
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415226

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Edellisten toteutusten suorittaneiden palautteita koulutuksesta:

"Itselleni parasta antia koulutuksessa olivat työhyvinvoinnin edistämisen konkreettiset menetelmät. Niitä olen hyödyntänyt jo koulutuksen aikana."

"Tästä opiskelijaryhmästä on tullut tärkeä. Olen tavannut täällä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista kuin minäkin. Harvoin pääsee niin mielenkiintoisiin keskusteluihin kuin täällä koulutuksessa."

"Innostuin koulutuksessa siitä, mitä kaikkea voimme kaikki tehdä oman työhyvinvointimme eteen. Myös sitä olen paljon miettinyt, miten olisin työkavereiden työhyvinvointia edistävä tyyppi, enkä sitä heikentävä."