« Takaisin

Osaamisen johtaminen koulutuksen järjestäjän toimintana, Non-stop-verkkokoulutus (POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:1.1.2019 - 15.12.2019
Hakuaika: 1.10.2018 - 1.10.2019
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia tulevaisuuden osaamisen ja oppimisen johtamiseen pedagogista hyvinvointia edistäen!
Koulutuksessa hyödynnetään positiivisen organisaatiotutkimuksen ja johtamisen viitekehystä.
Koulutus on osa POMOKO koulutusohjelmaa, jonka laajuus on 15 opintopistettä. Voit suorittaa joko koko koulutusohjelman tai yksittäisiä koulutusosioita.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat mm. lähiesimiehet, osaamisen kehittämisen parissa työskentelevät (esim. suunnittelijat) sekä oppilaitosjohto.

Sisällöt

- Mitä on tulevaisuuden osaaminen?
- Vahvuuksien ja potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen
- Motivaation ja innostuksen johtaminen
- Yhteisöllinen oppiminen, oppimisen johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Toteutusajat

Koulutus käynnistyy 1.1.2019 non-stop-verkkototeutuksena
Voit aloittaa opiskelun milloin vain ja opiskella omaan tahtiisi 15.12.2019 saakka.
Verkkotyöskentely sisältää perehtymistä verkkotallenteisiin ja muuhun aineistoon Digma-verkkoympäristössä sekä reflektointia omaan työhön.
Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus tilata teemasta omaan organisaatioon räätälöityjä luentoja, puheenvuoroja, työpajoja ja sparrauksia johtamis- ja kehittämistyön tueksi.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1903494

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Ilmoittautuminen ja koko POMOKO-koulutustarjonta löytyy osoitteesta: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=29

POMOKO-koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusta. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. POMOKO-hankkeen toteuttava yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanketta koordinoi TAMK.

Lisätietoja Osaamisen johtaminen osiosta:
Sanna Wenström, sanna.wenstrom#oamk.fi (korvaa # -> @), puh. 040 190 3494

Lisätietoa POMOKO kokonaisuudesta:
projektipäällikkö Kaisa-Leena Ahlroth, kaisaleena.ahlroth#tamk.fi (korvaa # -> @),
puh. 040 665 1934

Lisätietoa

https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=29