« Takaisin

Ennakointi ammatillisen koulutuksen johtamisen työvälineenä, Non-stop-verkkokoulutus (POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:1.2.2019 - 30.11.2019
Hakuaika: 1.10.2018 - 1.10.2019
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa -osiossa paneudutaan koulutusorganisaation toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen ennakointitiedon avulla. Koulutusosion toteutuksen lähtökohtana on osallistujan oman organisaation ennakointitoiminnan kehittäminen ja oman ennakointiosaamisen vahvistaminen.

Koulutus on osa POMOKO koulutusohjelmaa, jonka laajuus on 15 opintopistettä. Voit suorittaa joko koko koulutusohjelman tai yksittäisiä koulutusosioita

Kohderyhmä

Lähiesimiehet, koulutuspäälliköt, tutkinnoista vastaavat, kehittämistyöstä vastaavat ja koulutusorganisaatioiden johto.

Sisällöt

- Tulevaisuuden osaajia ennakointia hyödyntämällä
- Ennakointitietoa tutkintojen toimeenpanoon
- Ennakointimenetelmiä ja tiedontuottajia
- Koulutusorganisaation toiminnan kehittäminen ja johtaminen ennakointitiedon avulla
- Verkostosta voimaa ennakointiin ja toiminnan kehittämiseen

Toteutusajat

Osio käynnistyy 1.2.2019 non-stop-verkkototeutuksesta. 
Voit aloittaa opiskelun 1.2.-31.5. ja 1.9.-30.11.2019, joka kuukauden
alussa  ja opiskella omaan tahtiisi Digma-verkkoympäristössä. 

Toiminnallinen, omaan työhön kytkeytyvä verkkototeutus sisältää
ennakoinnin asiantuntijoiden puheenvuoroja, verkkotallenteita ja
aineistoja. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus tilata asiantuntijan konsultatiivista tukea, räätälöityjä luentoja, työpajoja ja sparrausta myös lähitoteutuksena, organisaationsa kehittämistyön tueksi.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Ilmoittautuminen ja koko POMOKO-koulutustarjonta löytyy osoitteesta: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=29

POMOKO-koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusta. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. POMOKO-hankkeen toteuttava yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanketta koordinoi TAMK.

Lisätietoja Ennakointi -osiosta:
Ulla Mäntykangas, ulla.mantykangas#oamk.fi (korvaa # -> @), 040 596 6950

Lisätietoa POMOKO kokonaisuudesta:
projektipäällikkö Kaisa-Leena Ahlroth, kaisaleena.ahlroth#tamk.fi (korvaa # -> @),
puh. 040 665 1934