« Takaisin

Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:14.9.2020 - 30.11.2020
Hakuaika: - 31.8.2020
Hinta:400,00 € + alv, sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin.
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja, omahoidon tukemisessa ja hoidon ohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Tavoite

Osallistuja
- Osaa analysoida ja arvioida tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä potilaan näkökulmasta sekä osaa tukea potilasta diabetesta ennaltaehkäiseviin elintapoihin
- Hallitsee tiedollisesti tyypin 2 diabeteksen eri muodot ja osaa soveltaa niiden hoitoperiaatteita potilaskohtaisesti
- Toteuttaa tyypin 2 diabeetikon hoitoa potilaslähtöisesti perustellen sen näyttöön perustuvalla tiedolla ja arvioi vallitsevia hoitokäytäntöjä eettisesti kestävällä tavalla
- Ottaa vastuuta oman työyksikkönsä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon osaamisen kartuttamisesta

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

- Tyypin 2 diabeteksen etiologia
- Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon periaatteet
- Elämänhallinta
- Omahoito ja omaseuranta

Toteutusajat

Opetus toteutuu verkko-opetuksena, sisältäen ennakkotehtäviä, videoluentoja, oppimistehtäviä sekä 2 kontaktipäivää verkossa Zoom alustalla.

Kontaktipäivät Zoomissa:
14.9.2020 klo 9 - 15
30.11.2020 klo 9 - 15

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitoalat 2
040 6484073
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1830589

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Omat digivälineet (Internet yhteys, tietokone, tekstinkäsittelyohjelma, mikrofoni). Kontaktipäivillä läsnäolo.