« Takaisin

Tunnista yleistilan heikentyminen ja hallitse konsultointi

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto: - / 6 h
Koulutusaika:24.9.2020 - 24.9.2020
Hakuaika: - 8.9.2020
Hinta:125,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Tunnista yleistilan heikentyminen ja hallitse konsultaatio - koulutuksessa opit tutkimaan potilaan cABCDE-työkalun avulla ja tunnistamaan potilaan voinnin heikentymisen tai elintoimintahäiriön NEWS-pisteytystyökalulla. Koulutuksessa opit myös konsultoimaan lääkäriä tai kollegaa ISBAR-konsultaation mukaisesti.

cABCDE-työkalu on terveydenhuoltoalan käyttämä menetelmä potilaan peruselintoimintojen tutkimiseen. cABCDE-työkalu ohjaa tutkimaan potilasta tärkeysjärjestyksessä ilman tutkimusvälineitä ja niiden avulla.

National Early Warning Score eli NEWS-pistetystyökalu on alunperin Britanniassa kehitelty työkalu vuodeosastoille, jolla voidaan tunnistaa potilaan tilan heikentyminen tai peruselintoimintahäiriö. NEWS-pistetystyökalua käytetään nykyisin myös vuodeosaston ulkopuolella esim. ensihoidossa, kotihoidossa ympäri Suomen mm. PPSHP on ottanut NEWS-pisteytysjärjestelmän käyttöön. NEWS-pistetysjärjestelmän suurin etu on se, että se luo yhteisen ymmärryksen potilaan voinnista eri terveydenhuollon ammattilaisten välille.

ISBAR-konsultaatio puolestaan ohjaa antamaan raportin tai konsultoimaan strukturoidussa muodossa lääkäriä tai terveydenhuollon ammattilaista.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen
- Osaat käyttää cABCDE-työkalua potilaan yleistilan määrittämiseksi
- Tunnistat elintoimintahäiriön NEWS-pistetystyökalun avulla
- Osaat konsultoida ISBAR-konsultaation mukaisesti

Kohderyhmä

Hoitohenkilökunta hoiva- ja palvelukodeissa
Kotihoito ja kotisairaanhoito

Sisällöt

- cABCDE-työkalu
- NEWS-pisteytystyökalu
- ISBAR-konsultaatio

Koulutus sisältää verkko-opetuksena tutustumisen työkalujen käyttöön ja ISBAR-konsultaatioon sekä lähiopetuksena tapahtuvan koulutuksen potilasesimerkkien avulla.

Koulutuksen jälkeen saat PPSHP:n hyväksymän taskukortin työkaluista ja konsultaatiosta käyttöösi.

Toteutusajat

Verkko-opetus 2 x 45 min ennen lähiopetuspäivää.
Lähiopetus potilasesimerkkien avulla 4 x 45 min.
Lähiopetuspäivä 24.9.2020 klo 8.30 - 12.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitoalat 1
040 3528332
Lehtori, Hoitoalat 1
040 6282567

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369