« Takaisin

Uudistavat ammattipedagogiset menetelmät, Non-stop-verkkokoulutus (osa Uudistava ammattipedagogiikka -koulutusta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:18.3.2019 - 30.11.2019
Hakuaika: 15.12.2018 - 30.11.2019
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:verkossa

Yleiskuvaus opinnoista

Tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Lähtökohtana ovat ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset, reformin toimeenpano ja tunnistetut kohderyhmän osaamistarpeet. Hankkeessa toteutetaan neljä koulutusosiota. Osallistujan osaamisen hankkimisen tavat henkilökohtaistetaan

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, pedagogiset johtajat ja esimiehet

Sisällöt

Keskeisiä sisältöjä ovat
• Tulevaisuuden työt; oppimisympäristöt ja –ratkaisut ammattiin oppimisessa • Digitaalisuuden hyödyntäminen erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä • Integratiivinen pedagogiikka sekä sen merkitykset ja mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa • Vuorovaikutus, valmennus, ohjaus ja palaute oppimisen tukena • Kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen; nykyisten käytäntöjen kriittinen arviointi ja uusien oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen löytäminen

Lisätiedot

Webinaarit toteutetaan AC (Adobe Connect) -alustalla.
Ohjauksessa ja materiaalien jakamisessa käytämme Microsoft Teams -verkkoympäristöä, jonne saat ilmoittautumisen jälkeen henkilökohtaisen kirjautumislinkin antamaasi sähköpostiin.

Toteutusajat

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan non-stop-verkkokoulutuksena. Voit aloittaa opinnot ilmoittautumisen jälkeen osallistumalla johonkin seuraavista aloituswebinaareista: 18.3, 8.4. tai 27.8.2019. Webinaarien tarkemmat aikataulut ja sisällöt liitteessä.
Verkkotyöskentely sisältää perehtymistä verkkomateriaaleihin muuhun aineistoon sekä pohdintatehtäviä. Osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yksilöllisen kehittämis- tai kokeilutyön, jonka voi myös tehdä tiimityönä omalla työpaikalla.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5937234
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1415157

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.