« Takaisin

Opettaja oman ammattialansa verkostojen toimijana (osa Uudistava ammattipedagogiikka -koulutusta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:2.10.2019 - 4.12.2019
Hakuaika: 6.2.2019 - 27.9.2019
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:45
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Uudistava ammattipedagogiikka -koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Lähtökohtana ovat ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset, kohderyhmän osaamistarpeet.
Hankkeessa toteutetaan neljä koulutusosiota. Osallistujan osaamisen hankkimisen tavat henkilökohtaistetaan.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, pedagogiset johtajat ja esimiehet

Sisällöt

Tämän osion keskeisiä sisältöjä ovat:
- Jaettu opettajuus voimavarana
- Tiimiopettajuuden avaintekijät
- Tiimit pedagogisena käytänteenä
- Osaamisen hankkimisen suunnittelu, ohjaus, palaute, osaamisen osoittaminen ja arviointi opettajien ja työelämän yhteisenä toimintana
- Opettaja-tiimit verkostoyhteistyön rakentajina ja toimijoina

Lisätiedot

Katso koulutuksen esittelyvideo:
https://youtu.be/-Nh9s9u8RGs

Toteutusajat

Koulutuksen aloituswebinaari pidetään 2.10.2019. Koulutus sisältää lisäksi lähipäivän, verkossa työskentelyä sekä kehittämistehtävän. Osallistujat työskentelevät tiimeissä. Tarkempi aikataulu liitteessä.
Kehittämistehtävän tavoitteena on tukea tiimi- ja jaettua opettajuutta.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5937234
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.