« Takaisin

Työelämäpedagogiikka, Oulu, Raahe (osa Uudistava ammattipedagogiikka -koulutusta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:1.9.2019 - 15.12.2019
Hakuaika: 7.12.2018 - 9.9.2019
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:40
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Uudistava ammattipedagogiikka -koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Lähtökohtana ovat ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset, reformin toimeenpano ja tunnistetut kohderyhmän osaamistarpeet.
Hankkeessa toteutetaan neljä koulutusosiota. Osallistujan osaamisen hankkimisen tavat henkilökohtaistetaan.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opettajat ja muu työelämäyhteistyötä tekevä henkilöstö

Sisällöt

Tämän osion keskeisiä sisältöjä ovat:
- Työelämäpedagoginen perusosaaminen
- Pedagoginen osaaminen
- Verkosto- ja yhteistyöosaaminen
- Johtamisosaaminen

Toteutusajat

Ennakkotehtävänä kartoitetaan työelämäpedagogisen osaamiskartan avulla (eHR.fi) sekä osallistujan että organisaation nykyinen ja tavoiteltava osaaminen. Tältä pohjalta valitaan sisällöt koulutuksiin. Koulutus alkaa kahdella lähipäivällä. Tämän jälkeen osallistujat työstävät työelämäyhteistyön parantamiseen liittyviä kehittämiskohteitaan. Tehtävät esitellään 3. lähipäivänä, johon kutsutaan mukaan esimiehet ja tehtäviin osallistuneet verkostokumppanit. Osallistujien työelämäpedagoginen osaaminen tunnustetaan digitaalisella osaamismerkillä.
Koulutus järjestetään Oulussa ja Raahessa. Raahen lähipäivät ovat 17.9., 1.10. ja 12.12.2019 ja Oulun 19.9., 4.10. ja 10.12.2019.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5987878
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5884871

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.