« Takaisin

Ammatillinen opettaja arvioinnin osaajana – Arvaatko vai arvioitko?, Kokkola ja Raahe/syksy 2019

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:10 op
Koulutusaika:6.2.2019 - 15.12.2019
Hakuaika: 7.12.2018 - 15.11.2019
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:40
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite

Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä toimintakulttuurin muutoksessa huomioiden ammatillisen koulutuksen reformin tuomat osaamisvaatimukset arvioinnin kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Tuloksena syntyy osaamisen arviointiin, näyttöihin sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä työelämälähtöisiä uusia toimintatapoja.  

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat sekä muu henkilöstö

Sisällöt

Koulutus sisältää kaksi osiota:
1) Osaamisen arviointi ja laadunvarmistus, 5 op
Arvioinnin suunnittelu: osaamisperusteiset ammattitaitovaatimukset, henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, arviointi osaamisen kehittymisen tukena, koulutuksen järjestäjän tutkintokohtainen osaamisen arviointisuunnitelma, työelämäyhteistyö, arvioinnin suunnittelu yhteistyössä

Laadunvarmistus: ARVO opiskelijapalautejärjestelmä, palaute työelämältä, työelämätoimikunta laadun varmistajina, palautteiden hyödyntäminen arviointiosaamisen ja -käytäntöjen kehittämisessä

2) Osaamisen arvioinnin käytäntöjen kehittäminen, 5 op
Näytön ja muun osaamisen osoittamisen arvioinnin toteutus: näyttöjen järjestäminen työpaikoilla, yhteisten tutkinnon osien arviointi näytössä

Arvioijana toimiminen ja kehittyminen: osaamisen arviointi käytännön työtilanteissa, näytössä osoitetun osaamisen täydentäminen tarvittaessa

Digitaalisuus arvioinnissa (verkkototeutus): osaamisperusteisuus ja digitalisaatio, arviointi digitaalisissa ympäristöissä: mikä muuttuu, miksi ja miten?

Lisätiedot

Koulutusten aikataulut liitteenä.
Digitaalisuus arvioinnissa webinaaritallenteet nähtävissä jo kevään aikana.

Toteutusajat

Sisältö koostuu kahdesta osiosta, joista muodostuu päättöwebinaarin kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Toteutuksessa hyödynnetään lähi-, verkko- ja etäopiskelua sekä avoimia webinaareja. Osallistuja saa kehittämistehtävien kautta omakohtaisen kokemuksen osaamisen arvioinnin laadunvarmistamisesta sekä käytäntöjen kehittämisestä.
Koulutus järjestetään Kokkolassa ja Raahessa. Osio 1) lähipäivät Kokkolassa ovat 9.9. ja 22.10.2019, Raahessa 26.9. ja 17.10.2019. Osio 2) lähipäivät Kokkolassa ovat 12.11. ja 2.12..2019, Raahessa 12.11. ja 3.12.2019.
Digitaalisuus arvioinnissa järjestetään verkkototeutuksena ja se muodostaa 2 op:n osuuden osiosta 2.
Aikataulut, webinaaritallenteet ja ohjeet osaamismerkeistä lisätietoa ks: https://arvaatkovaiarvioitko.wordpress.com/

Kouluttaja(t)

Tuntiopettaja, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5937234
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
0400 444668
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
0400 693681

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.