« Takaisin

Asiakaslähtöinen tarjonta tutkintokoulutuksessa (Parasta osaamista -verkostohanke)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:29.10.2019 - 21.11.2019
Hakuaika: 1.3.2019 - 15.10.2019
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite

Tavoitteena on, että osallistujat saavat uudenlaisia valmiuksia ja ideoita oman alansa tutkintokoulutuksen kehittämiseen. Tuloksena on suunnitelma asiakaslähtöisemmästä opintotarjonnasta sekä erilaista vaihtoehdoista ja malleista kehittää tarjontaa koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Sisällöt

29.10.2019 klo 10-11.30 Kick-off –webinaari (Adobe Connect ympäristö)
- Tutkinnon perusteet toimintaa ohjaamassa
- ”Astu asiakkaan kenkiin” –ajattelu
- Innovoi, uudistu ja uudista
- Osallistujien henkilökohtaiset tarpeet ja lähtökohdat koulutukselle

Käytännön työn jakso:
- Olemassa olevan tutkintokoulutuksen opintotarjonnan kehittäminen
- Opintotarjonnan arviointi suhteessa opiskelija-asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin
- Kehitysideoiden esittäminen, joiden avulla opintotarjontaa uudistetaan asiakaslähtöisemmäksi
Kehittämistyötä tuetaan verkko-ohjauksella; aikatauluista sovitaan erikseen pienryhmien kanssa.

21.11.2019 klo 8.30-12.00 Pit stop -lähipäivä
- Uusien ratkaisujen esittäminen ja vertaisohjaus
- Voimakenttäanalyysi
- Ratkaisuista ja jatkotoimenpiteistä sopiminen

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Lisätietoja: Päivi Kilja puh. 040 1415157, paivi.kilja#oamk.fi (korvaa # -> @)