« Takaisin

Henkilökohtaistaminen ja ohjaus (Parasta osaamista -verkostohanke)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:16.9.2019 - 28.10.2019
Hakuaika: 1.3.2019 - 1.9.2019
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite

Tavoitteena on, että osallistujat kehittyvät henkilökohtaistamisessa ja saavat uusia malleja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ohjaukseen. Koulutuksessa perehdytään omiin henkilökohtaistamisen ja ohjauksen käytäntöihin. Henkilökohtaistamisen taitojen arviointi auttaa opettajaa ja ohjaajaa tiedostamaan, mitkä tekijät ohjaavat hänen toimintaa ja miten kehittää itseään henkilökohtaistajana.

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Sisällöt

Ennakkotehtävä
16.9.2019 klo 12.30-16.00 Lähitapaaminen
• Yhteisen käsityksen luominen toteutuksesta
• Osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet
• Henkilökohtaistaminen prosessina, koulutuksen järjestäjän prosessi
• Mitä henkilökohtaistaminen tarkoittaa arjen tekoina?
• Henkilökohtaistamisen taito
• Ohjattavan uratavoitteet

Käytännön työn jakso: HOKS- ohjaaminen arjessa
• Koulutukseen osallistuja ohjaa opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien tekemistä ja päivittämistä.
• Lisäksi hän tutustuu jonkun toisen alan opettajan HOKS-ohjaustyöhön vertaisoppimisen näkökulmasta.
• Ohjausta sovitusti verkossa tai paikan päällä.

28.10.2019 klo 13.00-16.00 Lähitapaaminen
• Reflektointi
• Vertaiskeskustelut mm. miten olen kehittynyt henkilökohtaistajana?
• Osaamisen vertaisarviointia käytännön esimerkkien kautta.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Lisätietoja: Päivi Kilja puh. 040 1415157, paivi.kilja#oamk.fi (korvaa # -> @)