« Takaisin

Oman työn johtaminen ja kehittäminen (Parasta osaamista -verkostohanke)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:1.10.2019 - 17.10.2019
Hakuaika: 1.3.2019 - 23.9.2019
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Oman työn johtaminen ja kehittäminen perustuvat itsetuntemukselle ja omien vahvuuksien hyödyntämiselle. Ne ovat lähtökohtia myös myönteiselle vuorovaikutukselle ja tulokselliselle yhteistyölle tiimissä, työyhteisössä ja opiskelijatyössä. Oman työn johtamisen valmiudet auttavat opetus ja ohjaushenkilöstöä kohtaamaan muutosta, tunnistamaan itseä stressaavia ja innostavia asioita sekä kehittämään omaa työtä ja työyhteisöä myönteiseen suuntaan.

Tässä valmennuskokonaisuudessa tutustutaan omiin vahvuuksiin, osaamisiin ja arvoihin, joiden perusteella tarkastellaan omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja toimia yhteistyössä. Valmennus perustuu positiivi-seen psykologiaan ja positiiviseen organisaatiotutkimukseen sekä persoonallisuuspsykologian näkemyksiin ihmisten erilaisuudesta

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Sisällöt

Valmennuskokonaisuus koostuu kahdesta osiosta. Voit osallistua yhteen osioon tai koko kokonaisuuteen:

1) Ymmärrä erilaisuutta – kehitä vuorovaikutusta, 1 op
Osio sisältää ennakkomateriaaliin perehtymisen, oman toimintatyylin analyysin (LUONTAISET TAI-PUMUKSET ™), henkilökohtaisen palauteraportin sekä yhden toiminnallisen valmennuspäivän.
Sisältöjä
- Ihmisten erilaisuus – temperamentti, persoonallisuus, luontaiset taipumukset
- Oman luontaisen tyylin tunnistaminen
- Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
- Erilaisuuden sovellukset oman työn johtamisessa: tiimityö, innovointi, ongelmanratkaisu
Toteutus: Oulussa ti 1.10.2019 klo 9-15

2) Tunnista vahvuutesi - johda itseäsi,1 op
Osio sisältää ennakkomateriaaliin perehtymisen sekä yhden toiminnallisen valmennuspäivän, jossa työskennellään omien vahvuuksien, osaamisen, kiinnostusten, arvojen ja resurssien äärellä. Päivässä laaditaan oman työn johtamisen ja kehittämisen suunnitelma.
Sisältöjä
- Positiivisen psykologian näkökulmia oman työn johtamiseen ja kehittämiseen
- Vahvuuksien äärellä – voimavyöhykkeeltä työn imua ja innostusta
- Kohti oman työn johtamista ja kehittämistä sekä myönteistä muutosta
Toteutus: Oulussa to 17.10.2019 klo 9-15

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1903494

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Kouluttajana toimii FM, KM, ammatillinen erityisopettaja, LUONTAISET TAIPUMUKSET ™ lisenssivalmentaja Sanna Wenström. Taustaltaan Wenström on suomen kielen ja viestinnän opettaja, joka on toiminut opetus- ja uraohjaustyössä aikuiskoulutuksessa, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen parissa mm. kehityspäällikkönä ja asiantuntijana, opetusalan täydennyskouluttajana sekä tiimien, oppilaitosjohdon ja työyhteisöjen valmentajana.

”Minulla on vankka kasvatustieteellinen ja pedagoginen koulutus, joka sisältää esimerkiksi psy-kologian ja johtamisen opinnot. Tohtoriopintojeni kautta olen syvällisesti perehtynyt mm. moti-vaatioon, innostukseen, hyvinvointiin sekä positiivisen psykologian soveltamiseen yksilöiden, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisessä.”