« Takaisin

TYÖELÄMÄTAIDOT ESIIN -VALMENNUSKOKONAISUUS perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:2-16 op
Koulutusaika:10.9.2019 - 31.5.2020
Hakuaika: 4.4.2019 - 31.12.2019
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Osaavaa ohjausta laaja-alaisten taitojen kehittymisen tukena!

Ohjaamme nuoria työelämään ja tulevaisuuteen, jonka osaamistarpeista emme voi olla varmoja. Varmaa kuitenkin on, että omat vahvuutensa tunteva, hyvinvoiva ja innostunut osaaja haluaa kehittää itseään ja työtään. Vahva osaamisidentiteetti ja positiivinen psykologinen pääoma ovat parasta pääomaa tulevaisuuden työelämään!

Koulutus toteutetaan samansisältöisinä Oulussa ja Kuopiossa.

Lisäksi Oulussa ja Tampereella järjestetään suuren kysynnän vuoksi seuraavat ylimääräiset toteutukset osiosta 1.

Oulun päivämäärät ovat 17.1.ja 31.1.2020 klo 9-15.
Tampereen päivämäärät ovat 12.-13.2.2020 klo 9-15.

Tavoite

Tässä toiminnallisessa valmennuskokonaisuudessa kehität valmiuksiasi ohjata nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä lisäämään ymmärrystä tulevaisuuden työelämästä ja sen muutoksista. Valmennuksessa tutustutaan osaamisidentiteetti-ajatteluun sekä positiivisen psykologian pääoman käsitteeseen, ja tapoihin tukea niiden kehittymistä osana opetusta ja ohjausta. Vahva osaamisidentiteetti kantaa myös tulevaisuuden työelämän muutoksissa! 

Valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä oppilaiden osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, nimeämiseen ja esiintuomiseen. Osana valmennusta sparraamme eri kouluasteiden ja työelämän yhteistyötä ja uusien toimintatapojen kehittämistä oppilaan osaamisidentiteettiä vahvistaen! 

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisällöt

1. Vahvuudet esiin! Itsetuntemus ja osaaminen keskiöön
- Itsetuntemus ja vahvuudet työelämässä, 2 op (koulutuspäivä Oulussa 12.9.2019 ja Kuopiossa 10.9.2019)
- Osaamisidentiteetti, 2 op (koulutuspäivä Oulussa 2.10.2019 ja Kuopiossa 4.10.2019)


Lisäksi Oulussa ja Tampereella järjestetään ylimääräiset toteutukset osiosta 1.

Oulun päivämäärät ovat 17.1. ja 31.1.2020 klo 9-15.
Ilmoittaudu Oulun koulutukseen linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/797B6815720200A1

Tampereen päivämäärät ovat 12.-13.2.2020 klo 9-15.
Ilmoittaudu Tampereen koulutukseen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/AB21F5CE423DAE66


2. Osaaminen esiin! Osaamisidentiteettiä tukeva ohjaus

Voit osallistua kaikkiin kolmeen tai haluamiisi 2 op:n koulutuksiin

- Osaamisportfolio (verkko-opintoina, 2 op, alkaen 28.10.2019)
Verkkokoulutuksessa syvennytään osaamisidentiteetin jäsentämiseen osaamisportfoliotyöskentelyn kautta. Osiossa perehdytään erilaisiin tapoihin jäsentää ja tehdä näkyväksi osaamista ja vahvuuksia VOIMAKEHÄ - ajattelun pohjalta. Verkkokoulutuksessa osallistuja perehtyy oman tarpeensa mukaisesti materiaaleihin verkkoluentoihin sekä osallistuu aloitus- ja päätöswebinaareihin. Lisäksi osallistuja suunnittelee ja/tai toteuttaa omien oppilaidensa kanssa portfoliotyöskentelyä. Yhteinen aloituswebinaari pidetään 29.10. klo 16.30 - 18.00 ja päätöswebinaari 19.11. klo 16.30 - 18.00.

Ilmoittaudu osioon linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/CE1E0467B54EBA1F


- Työelämän muutos ja osaamistarpeet, 2 op
Koulutuspäivä Oulussa 7.11.2019 ja Kuopiossa 5.11.2019
Millaisia osaamisia tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miksi tulevaisuuden ajattelu on tärkeää? Valmennuksessa tutustutaan tulevaisuusohjauksen periaatteisiin sekä toiminnallisten menetelmien käyttöön osana ohjausta ja opetusta. Valmennus tuottaa välineitä tulevaisuusnäkökulman hyödyntämiseen omassa työssä. Koulutuspäivään sisältyy ennakkotehtävä, toiminnallisia harjoituksia sekä jälkitehtävä.

Ilmoittaudu osioon linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/D7190E9109AA4607


- Uraohjauksen työkalut osaamisidentiteettiä vahvistamassa, 2 op
Koulutuspäivä Oulussa 28.11.2019 ja Kuopiossa 26.11.2019
Toiminnallisessa valmennuksessa vahvistetaan osaamista positiiviseen psykologiaan ja
sosiaalipedagogiikkaan perustuvista menetelmistä ja työskentelytavoista, jotka tukevat osaamisidentiteetin
ja positiivisen psykologisen pääoman vahvistamista. Valmennuksessa osallistuja saa omakohtaisen
kokemuksen erilaisista harjoituksista, joita voi suoraan soveltaa omaan työhön oppilaiden kanssa sekä
materiaalipakin osaamisidentiteetin kehittymistä tukevista menetelmistä. Tähän koulutukseen sisältyy
ennakkolukemistoa sekä omaan työhön soveltavaa työskentelyä.

Ilmoittaudu osioon linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/CB3801CA7022223A


3. Innostu ja onnistu yhteistyössä!
Osio (6 op) toteutetaan osallistujan ja hänen koulunsa tarpeisiin räätälöitynä kehittämisyhteistyönä,
valmennuksena tai sparrauksena hankkeen teemoista.
Sisältöinä esim.
- VOIMAKEHÄ ™– tunnista omat vahvuutesi
- Positiivinen psykologia ja pedagogiikka
- Osaamisidentiteetti ja uraohjaus
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallistava ohjaus

Toteutukset sopimuksen mukaan keväällä 2020. Tiedustele valmennusta omalle alueellesi tai
oppilaitokseesi suoraan kouluttajilta (yhteystiedot alla)

Toteutusajat

Koulutus järjestetään samansisältöisenä kokonaisuutena kahdella paikkakunnalla, Oulussa ja Kuopiossa. Lisäksi järjestämme osiosta 1 ylimääräisen toteutuksen Oulussa ja Tampereella.

Koulutuskokonaisuus koostuu lähiopetuspäivistä ja verkkovalmennuksista sekä osallistujille räätälöitävästä kehittämistehtävästä.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3609516
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494
Johanna Ollila, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291