« Takaisin

TYÖELÄMÄTAIDOT ESIIN -VALMENNUSKOKONAISUUS perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:2-16 op
Koulutusaika:10.9.2019 - 31.5.2020
Hakuaika: 4.4.2019 - 3.9.2019
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Osaavaa ohjausta laaja-alaisten taitojen kehittymisen tukena!

Ohjaamme nuoria työelämään ja tulevaisuuteen, jonka osaamistarpeista emme voi olla varmoja. Varmaa kuitenkin on, että omat vahvuutensa tunteva, hyvinvoiva ja innostunut osaaja haluaa kehittää itseään ja työtään. Vahva osaamisidentiteetti ja positiivinen psykologinen pääoma ovat parasta pääomaa tulevaisuuden työelämään!

Koulutus toteutetaan samansisältöisinä Oulussa ja Kuopiossa.

Tavoite

Tässä toiminnallisessa valmennuskokonaisuudessa kehität valmiuksiasi ohjata nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä lisäämään ymmärrystä tulevaisuuden työelämästä ja sen muutoksista. Valmennuksessa tutustutaan osaamisidentiteetti-ajatteluun sekä positiivisen psykologian pääoman käsitteeseen, ja tapoihin tukea niiden kehittymistä osana opetusta ja ohjausta. Vahva osaamisidentiteetti kantaa myös tulevaisuuden työelämän muutoksissa! 

Valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä oppilaiden osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, nimeämiseen ja esiintuomiseen. Osana valmennusta sparraamme eri kouluasteiden ja työelämän yhteistyötä ja uusien toimintatapojen kehittämistä oppilaan osaamisidentiteettiä vahvistaen! 

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisällöt

1. Vahvuudet esiin! Itsetuntemus ja osaaminen keskiöön
- Itsetuntemus ja vahvuudet työelämässä, 2 op (koulutuspäivä Oulussa 12.9.2019 ja Kuopiossa 10.9.2019)
- Osaamisidentiteetti, 2 op (koulutuspäivä Oulussa 2.10.2019 ja Kuopiossa 4.10.2019)

2. Osaaminen esiin! Osaamisidentiteettiä tukeva ohjaus
- Osaamisportfolio (verkko-opintoina), 2 op, alkaen 28.10.2019
- Työelämän muutos ja osaamistarpeet, 2 op (koulutuspäivä Oulussa 7.11.2019 ja Kuopiossa 5.11.2019)
- Uraohjauksen työkalut osaamisidentiteettiä vahvistamassa, 2 op (koulutuspäivä Oulussa 28.11.2019 ja Kuopiossa 26.11.2019)

3. Innostu ja onnistu yhteistyössä!
Osio (6 op) toteutetaan osallistujan ja hänen koulunsa tarpeisiin räätälöitynä kehittämisyhteistyönä tai sparrauksena, toteutus keväällä 2020

Toteutusajat

Koulutus järjestetään samansisältöisenä kokonaisuutena kahdella paikkakunnalla, Oulussa ja Kuopiossa. Valitse itsellesi sopivin paikkakunta ilmoittautuessasi.

Koulutuskokonaisuus koostuu lähiopetuspäivistä ja verkkovalmennuksista sekä osallistujille räätälöitävästä kehittämistehtävästä.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3609516
Tuntiopettaja, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494
Johanna Ollila, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291