« Takaisin

Diabetestä sairastavan hoidon ohjaus ja omahoidon tukeminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:10.10.2019 - 5.12.2019
Hakuaika: - 25.9.2019
Hinta:400,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja, omahoidon tukemisessa ja hoidon ohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Keväällä 2020 tarjotaan Tyypin 1 diabeteksen hoito 5op, Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia 5op ja Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 5op.

Tavoite

Osallistuja
- hallitsee eri-ikäisten diabetesta sairastavien hoidonohjauksen ja omahoidon tukemisen
- Osaa analysoida ja arvioida diabetesta sairastavan elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden merkitystä hoitoon sitoutumisessa ja omahoidon onnistumisessa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida diabetesta sairastavan asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja näyttöön perustuvaa hoidonohjausta
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää omia ja työyhteisön ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

- Omahoidossa jaksaminen
- Diabetes, elämänlaatu ja voimaantuminen
- Diabetekseen ja sen hoitoon liittyvät pelot
- Psykososiaalinen tukeminen
- Oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät
- Hoidonohjauksen erilaiset menetelmät ja arviointi
- Hoidonohjaajana kehittyminen

Toteutusajat

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, joka sisältää ennakkotehtäviä, videoluentoja, oppimistehtäviä, työskentelyä verkossa ja ohjaussimulaatioharjoituksia. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää (10.10.19 ja 7.11.19 klo 9.00 - 15.00) sekä lopetusseminaarin verkossa (5.12.19 klo 9.00 - 12.00)

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitotyö
040 6484073
Lehtori, Hoitotyö
040 1830589

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Omat digivälineet (internetyhteys, tietokone, tekstinkäsittelyohjelma, mikrofoni). Lähipäivillä läsnäolo.