« Takaisin

Diabetestä sairastavan hoidon ohjaus ja omahoidon tukeminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:4.3.2021 - 27.5.2021
Hakuaika: - 17.2.2021
Hinta:395,00 € + alv, sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Verkko-opetus

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja, omahoidon tukemisessa ja hoidon ohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Keväällä 2020 tarjotaan Tyypin 1 diabeteksen hoito 5op, Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia 5op ja Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 5op.

Tavoite

Osallistuja
- hallitsee eri-ikäisten diabetesta sairastavien hoidonohjauksen ja omahoidon tukemisen
- Osaa analysoida ja arvioida diabetesta sairastavan elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden merkitystä hoitoon sitoutumisessa ja omahoidon onnistumisessa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida diabetesta sairastavan asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja näyttöön perustuvaa hoidonohjausta
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää omia ja työyhteisön ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

- Omahoidossa jaksaminen
- Diabetes, elämänlaatu ja voimaantuminen
- Diabetekseen ja sen hoitoon liittyvät pelot
- Psykososiaalinen tukeminen
- Oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät
- Hoidonohjauksen erilaiset menetelmät ja arviointi
- Hoidonohjaajana kehittyminen

Toteutusajat

Opinnot toteutuvat etäopiskeluna sisältäen itsenäistä- ja ryhmäopiskelua verkossa, aloitus- ja päätösseminaarin sekä kaksi ohjaussimulaatiopäivää verkkoneuvottelutyökalu Zoomin välityksellä.

Kontaktiopetuspäivät Zoomissa:
4.3.2021 klo 13 - 16
19.4.2021 klo 8.30 - 11.45
22.4.2021 klo 12.30 - 15.45
27.5.2021 klo 14 - 16

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitoalat 2
040 6484073
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1830589

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369