« Takaisin

Ikäihmisen diabeteksen hoito

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:9.10.2019 - 9.12.2019
Hakuaika: - 23.9.2019
Hinta:400,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ikäihmisen diabeteksen hoidossa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Keväällä 2020 tarjotaan Tyypin 1 diabeteksen hoito 5op, Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia 5op ja Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 5op.

Tavoite

Osallistuja
- Ymmärtää ikäihmisen diabeteksen etiologian, erityispiirteet ja pitkäaikaishoidossa olevien diabeetikkojen haasteet
- Hallitsee laaja-alaisesti ikäihmisen diabeteksen hoidon perustan (lääkehoito, insuliinihoito, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen hoitotasapainon ylläpidossa)
- Osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä ikäihmisen diabeteksen hoidossa ja palveluiden kehittämisessä
- Pystyy suunnittelemaan, arvioimaan ja analysoimaan yksilöllisesti ikäihmisen diabeteksen hoitoa ja omahoitoa ja palvelukokonaisuutta
- Ymmärtää ikääntyneen elämänlaatuun, hoidossa jaksamiseen ja arjen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

- Ikäihmisen diabeteksen etiologia ja hoitoperiaatteet
* Ikääntyneen sokeritasapainon hoito
* Insuliinihoito ikääntyvien hoidossa
* Lääkehoidon erityiskysymykset
- Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet
- Pitkäaikais- ja kotihoidossa olevien diabeetikkojen haasteet
- Ikäihmisen diabeteksen hoidon palvelukokonaisuus

Toteutusajat

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, joka sisältää ennakkotehtäviä, videoluentoja, oppimistehtäviä ja työskentelyä verkossa. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää.

Lähipäivät:
9.10.2019 klo 9.00 - 15.00
9.12.2019 klo 9.00 - 15.00

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitotyö
040 6484073
Tuntiopettaja, Hoitotyö
040 1830589

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Omat digivälineet (internetyhteys, tietokone, tekstinkäsittelyohjelma, mikrofoni). Lähipäivillä läsnäolo.