« Takaisin

Osaamisen ja oppimisen johtaminen, Espoo (POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:7.11.2019 - 7.11.2019
Hakuaika: 12.6.2019 - 28.10.2019
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:25
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Uuden ajan osaamisen johtaminen tunnistaa ja hyödyntää henkilöstön vahvuuksia ja potentiaalia, kannustaa yhteistyöhön ja luo oppimista tukevia rakenteita ja käytänteitä.
Koulutus perustuu positiivisen psykologian ja positiivisen organisaation uusimpaan tutkimustietoon. Tarkoituksena on, että osallistuja voi hyödyntää koulutuksessa käytettyjä työskentelymenetelmiä omassa työssään.

Tavoite

Tässä koulutuksessa perehdytään innostavaan ja uudistavaan osaamisen ja oppimisen johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen erityisesti vahvuusajattelun näkökulmasta.
Tavoitteena on lisätä ymmärrystä innostukseen, oppimiseen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä tarjota työkaluja erilaisten osaamisten ja vahvuuksien tunnistamiseen ja jäsentämiseen osana osaamisen johtamista.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle. Se soveltuu kaikille osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleville, kuten esimiehille tai suunnittelijoille.

Sisällöt

Innostus ja motivaatio oppimisen lähtökohtana
Oppiva ja innostuva oppilaitosorganisaatio
Työskenteletkö sinä voimavyöhykkeelläsi? Työkaluja vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen
Mitä on uudistava osaamisen johtaminen?

Toteutusajat

Koulutus sisältää ennakkomateriaaliin perehtymisen sekä yhden toiminnallisen valmennuspäivän Espoossa 7.11.2019 klo 9–15

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1903494

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen johtamisen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.