« Takaisin

Henkilökohtaistaminen (Kajaani)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:29.1.2020 - 31.3.2020
Hakuaika: 13.6.2019 - 15.1.2020
Hinta:
Osallistujia enintään:15
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus on osa Ohjaus ja arviointi ammatillisessa koulutuksessa -hanketta. Osallistuja voi ilmoittautua joko molempiin koulutusosioihin (henkilökohtaistaminen sekä arviointi) tai toiseen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Näin he voivat vastata ammatillisen toisen asteen koulutusta ohjaavien säädösten ja ohjeiden asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Samalla huolehditaan osaltaan valtakunnallisesta laadunvarmistuksesta.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Koulutukseen otetaan max. 15 osallistujaa.

Sisällöt

Koulutuksessa perehdytään henkilökohtaistamisen periaatteisiin ja koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessiin. Lisäksi tuetaan osallistujan ohjaustaitojen kehittymistä.

Keskeiset sisällöt:
• Henkilökohtaistamisen merkitys
• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma; yhteys osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan; eHOKS
• Henkilökohtaistaminen prosessina
• Ohjaus- ja tukitoimet henkilökohtaistamisessa
• Henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteistyönä
• Uraohjaus
• Henkilökohtaistamista ja opiskelijan osallisuutta edistävä ohjaus
• Opiskelijan kuulluksi tulemisen vahvistaminen
• Henkilökohtaistamisen taito; oman toiminnan arviointi ja
kehittyminen ohjaajana

Toteutusajat

2 lähipäivää: 29.1. ja 31.3.2020
Koulutus sisältää kaksi lähipäivää ja omaan työn liittyvä yksilöllisen kehittämistyön. Koulutuksessa hyödynnetään verkkotyöskentelyä ja -ohjausta, joiden aikatauluista sovitaan erikseen osallistujien kanssa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.