« Takaisin

Arviointi (Kajaani)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:17.3.2020 - 12.5.2020
Hakuaika: 13.6.2019 - 2.3.2020
Hinta:
Osallistujia enintään:15
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus on osa Ohjaus ja arviointi ammatillisessa koulutuksessa -hanketta. Osallistuja voi ilmoittautua joko molempiin koulutusosioihin (henkilökohtaistaminen sekä arviointi) tai toiseen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Näin he voivat vastata ammatillisen toisen asteen koulutusta ohjaavien säädösten ja ohjeiden asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Samalla huolehditaan osaltaan valtakunnallisesta laadunvarmistuksesta.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Koulutukseen otetaan max. 15 osallistujaa.

Sisällöt

Koulutuksessa perehdytään ohjaavan arvioinnin ja osaamisen arvioinnin periaatteisiin ja menetelmiin sekä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmiin. Tavoitteena on, että osallistuja on tietoinen opiskelijan arvioinnin eri vaiheista ja osa-alueista. Hän tietää ohjaavan palautteen, itsearvioinnin ja osaamisen arvioinnin mer-
kityksen. Koulutuksen avulla arviointitaidot paranevat; palautteen antaminen opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja osaamisen
arviointi näyttöjen tai muun osaamisen osoittamisen perusteella.
Keskeiset sisällöt:
• Palaute ohjaavan arvioinnin välineenä
• Opiskelijan itsearviointi
• Näyttöjen suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti yhteistyössä työelämän kanssa
• Osaamisen arvioinnin menetelmät ml. digitaaliset ratkaisut
• Näyttöjen ja arvioinnin toteuttamisen taito; oman toiminnan
arviointi ja kehittyminen

Toteutusajat

2 lähipäivää: 17.3. ja 12.5.2020
Koulutus sisältää kaksi lähipäivää ja omaan työn liittyvä yksilöllisen kehittämistyön. Koulutuksessa hyödynnetään verkkotyöskentelyä ja -ohjausta, joiden aikatauluista sovitaan erikseen osallistujien kanssa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
0400 693681

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.