« Takaisin

Lasten ja nuorten diabetes ja perheen ohjaus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:7.11.2019 - 5.12.2019
Hakuaika: - 23.10.2019
Hinta:400,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja, lasten ja nuorten diabeteksessä. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Keväällä 2020 tarjotaan Tyypin 1 diabeteksen hoito 5op, Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia 5op ja Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 5op.

Tavoite

Osallistuja
• ymmärtää lapsen ja nuoren kehityspiirteet ja niiden merkityksen diabeteksen omahoidossa ja hoidonohjauksessa
• hallitsee laaja-alaisesti lapsen ja nuoren diabeteksen hoidon perustan (insuliinihoito, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen hoitotasapainon ylläpidossa)
• osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä lasten, nuorten ja perheiden ohjaamisessa ja tukemisessa
• osaa suunnitella, arvioida ja analysoida yksilöllisesti lapsen, nuoren diabeteksen hoitoa ja omahoitoa
• osaa suunnitella ja arvioida perheen tarvitsemaa ohjausta ja tukea

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

• Lapsen ja nuoren diabeteksen etiologia ja hoitoperiaatteet (lasten diabetologi tai endokrinologi)
• Lapsen ja nuoren kehityspiirteet ja erityistarpeet diabeteksen omahoidossa
• Lasten ja nuorten hoitosuositukset (lasten ravitsemus ja liikunta) ja lasten diabeteksen hyvän hoidon laatukriteerit
• Lapsen ja nuoren diabeteksen omahoidon ohjauksen osa-alueet (insuliinihoito, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen hoitotasapainon ylläpidossa)
• Lapsen ja nuoren ja hänen perheensä ohjaaminen ja tukeminen

Toteutusajat

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, joka sisältää videoluentoja, oppimistehtäviä, työskentelyä verkossa ja kaksi lähipäivää.

Lähipäivät:
7.11.2019 klo 9 - 15
5.12.2019 klo 9 - 15

Kouluttaja(t)

Lehtori, Kätilötyö
040 1415700
Lehtori, Hoitotyö
040 6605726

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Omat digivälineet (internet yhteys, tietokone, tekstinkäsittelyohjelma, mikrofoni). Lähipäivillä läsnäolo.