« Takaisin koulutuslistaan

Muutoksen tekijät! Henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen asiantuntijakoulutus 15 op

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:15 op
Koulutusaika:4.2.2020 - 31.12.2020
Hakuaika: 9.9.2019 - 29.5.2020
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Henkilökohtaistaminen luo opiskelijalle yksilöllisiä polkuja työelämään ja hyvään elämään. Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun tuo polku on syystä tai toisesta kivikkoinen. Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki ovat ammatillisen koulutuksen ydinprosesseja, joissa tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä, osaamista ja asiantuntijauutta mutta myös toimivat rakenteet ja käytänteet. Tämä 15 op:n laajuinen asiantuntijakoulutus tarjoaa tukea ja työkaluja erityisopettajille ja muille toimijoille, jotka työssään kehittävät tai koordinoivat henkilökohtaistamiseen, erityiseen tukeen tai ohjaukseen liittyviä prosesseja tai toimivat muussa asiantuntijaroolissa. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään valmiuksiaan toimia vastaavissa tehtävissä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen henkilöstölle: erityisopettajat, opinto-ohjaajat, yto-opettajat, muut asiantuntijat, kehittäjät ja koordinaattorit (esim. pedagogiset kehittäjät tai suunnittelijat, Luotsi-opettajat, tiiminvetäjät, hanketyöntekijät), myös esimiehet ja osaamisen kehittämistehtävissä toimivat.

Sisällöt

Koulutuksen sisältö ja toteutus Koulutus koostuu kolmesta 5 op:n moduulista, jotka toteutetaan vuoden 2020 aikana. Koulutuskokonaisuus on prosessi, jonka aikana osallistujat kehittävät sekä omaa asiantuntijuuttaan että oman oppilaitoksensa prosesseja, toimintamalleja tai käytänteitä tarpeen mukaisesti. Osana koulutusta vahvistetaan verkostoja ja yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kouluttajina toimivat Oamk ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Ammattiopisto Luovin asiantuntijat. Jokaiseen osioon sisältyy yksi alueellinen verkostopäivä sekä alueellisesti tai organisaatiokohtaisesti räätälöityä koulutusta ja konsultaatiota osallistujien tarpeiden mukaan valituista teemoista. Valmennuksen toteutuspaikkakunnat ovat Oulu ja Joensuu. Koulutuksen moduulit ovat: 1. Erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntija, 5 op (kevät 2020) Tässä osiossa osallistuja määrittelee omat ja oman organisaationsa kehittämistarpeet Oamkin ja Luovin asiantuntijoiden tuella. Omaa asiantuntijuutta kehitetään räätälöidysti organisaatiokohtaisilla ja alueellisilla valmennuksilla, konsultaatioilla sekä webinaareilla. Webinaarien teemoja voivat olla esimerkiksi pedagoginen hyvinvointi, oppilas- ja opiskeluhuoltolain soveltaminen, mukauttaminen/poikkeaminen, henkilökohtaistamisen taito ja osallisuuden edistäminen koulutuksenjärjestäjän prosesseissa, positiivinen pedagogiikka työorientaationa. Verkostopäivät: Oulu 4.2.2020 Joensuu 11.2.2020 Osana tätä osiota on mahdollisuus osallistua VOIMAKEHÄ ™ -lisenssivalmennukseen Oulussa 17.-18.2. tai verkkokoulutuksena toteutettavaan lisenssivalmennukseen 30.-31.3.2020.   2. Konsultoiva ja verkostoituva asiantuntija, 5 op. (kevät 2020) Tässä osiossa osallistuja kehittää valmiuksia toimia verkosto- ja työelämäyhteistyössä sekä konsultoivassa roolissa omassa oppilaitoksessa. Osiossa otetaan haltuun tätä tukevia menetelmiä ja lähestymistapoja oman tarpeen mukaisesti organisaatiokohtaisilla ja alueellisilla valmennuksilla, konsultaatioilla sekä webinaareilla, kuten esimerkiksi dialogiset ja ratkaisukeskeiset menetelmät; positiivisen psykologian lähestymistavat; pedagoginen konsultaatio sekä vertaisryhmämentorointi. Verkostopäivät: Oulu 23.4.2020 Joensuu 21.4.2020 HUOM!!! HUHTIKUUN VERKOSTOPÄIVÄT JÄRJESTETÄÄN ETÄTOTEUTUKSENA!   3. Asiantuntija oman työn ja työyhteisön kehittäjänä, 5 op (syksy 2020) Tämän osion tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista ja valmiuksia toimia oman työn, työyhteisön ja organisaation kehittäjänä sekä myönteisen muutoksen ”agenttina” ja asennevaikuttajana. Osiossa perehdytään organisaation muutosprosesseihin sekä menetelmiin, joiden avulla on mahdollista edistää yhteisöllistä oppimista ja myönteistä ilmapiiriä muutoksessa. Osio sisältää alueellisesti ja organisaatiokohtaisesti räätälöitävää valmennusta, konsultaatiota sekä webinaareja, joiden kautta otetaan haltuun positiivista organisaatiota, organisaation oppimista sekä myönteistä toimintakulttuuria kehittäviä työskentelymenetelmiä, erityisesti fasilitointia. Verkostopäivät: Oulu 14.9.2020 Joensuu 17.9.2020

Lisätiedot

Koulutus toteutetaan kahdella alueella samansisältöisenä. Sisältö perustuu osallistujien tarpeisiin ja suunnitellaan yhteistyössä, joten juuri nyt on todella hyvä aika tulla mukaan ja varmistaa toteutus omalle alueelle! Ota pikaisesti yhteys Oamk asiantuntijoihin: Sanna Wenström sanna.wenstrom#oamk.fi (korvaa # -> @) p. 040 190 3494 Päivi Kilja paivi.kilja#oamk.fi (korvaa # -> @) p. 040 1415157

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291